VAR-Michiel Scheltema prijs

De VAR-prijs (sinds 2018: VAR-Michiel Scheltema prijs) is in 1979 ingesteld ter gelegenheid van het veertig jarige bestaan van de VAR. De VAR stelt eens per vier jaar een geldprijs beschikbaar aan de auteur van een oorspronkelijk werk, gepubliceerd in de voorafgaande periode van vier jaar, dat naar het oordeel van de jury een bijzonder waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het Nederlandse bestuursrecht.

Reglement

Download het reglement hier.

Winnaars

Periode waarop de prijs betrekking had Samenstelling jury Prijs uitgereikt  Prijswinnaar(s)
1977 t/m 1980 J.A. Borman, F.H. van den Burg en A.M. Donner 1982 J.B.J.M. ten Berge en F.A.M. Stroink voor Arob tB/S
1981 t/m 1984 J.A. Borman, F.H. van den Burg en J.G. Steenbeek 1985 J.H. Van Kreveld voor proefschrift
1985 t/m 1988 H.Ph.J.A.M. Hennekens,  W. Konijnenbelt en D.W.P. Ruiter 1989 R.M. Van Male voor proefschrift
1989 t/m 1992 P.J.J. van Buuren, A.Q.C. Tak en Th.G. Drupsteen 1993 R.J.G.M. Widdershoven voor reeks publicaties
1993 t/m 1996 F.A.M. Stroink, P.C. Gilhuis en  R.M. van Male 1997 A.J.C. de Moor-van Vugt voor proefschrift
1997 t/m 2000 W. Konijnenbelt, J.B.J.M. ten Berge en Th.G. Drupsteen 2002 (ipv 2001) S.E. Zijlstra voor proefschrift (N. Verheij kreeg van de jury een ‘eervolle VAR-vermelding)
2001 t/m 2004 P.J.J. van Buuren, B.W.N. de Waard en A.J.C. de Moor-van Vugt 2005 R.J.N. Schlössels voor publicaties en voor onderzoeks­programmering  (beginselen)
2005 t/m 2008 L.J.A. Damen, J.H van Kreveld en M.W. Scheltema 2009 Y.E. Schuurmans voor proefschrift
2009 t/m 2012 A.J.C. de Moor-van Vugt, R.J.N. Schlössels en G. Jurgens 2013 R. Ortlep voor proefschrift (M.K.G. Tjepkema kreeg van de jury een eervolle vermelding, ook voor proefschrift)
2013 t/m 2016 J. Struiksma, Y.E. Schuurmans, A.J.C. de Moor-van Vugt 2017 C.J. Wolswinkel voor proefschrift (A.M. Reneman kreeg van de jury een eervolle vermelding)
2017 t/m 2018 T. Barkhuysen, H.E. Bröring en H.G. Sevenster 2019 L.J.A. Damen voor VAR-preadvies 2018 (en reeks publicaties)