VAR-Michiel Scheltema prijs

De VAR-prijs (sinds 2018: VAR-Michiel Scheltema prijs) is in 1979 ingesteld ter gelegenheid van het veertigjarige bestaan van de VAR. De VAR stelt eens per vier jaar een geldprijs beschikbaar aan de auteur van een oorspronkelijk werk, gepubliceerd in de voorafgaande periode van vier jaar, dat naar het oordeel van de jury een bijzonder waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het Nederlandse bestuursrecht.

Reglement

Download het reglement hier.

Winnaars

PeriodeSamenstelling juryJaar uitreikingPrijswinnaar(s)
1977 t/m 1980J.A. Borman, F.H. van den Burg en A.M. Donner1982J.B.J.M. ten Berge en F.A.M. Stroink voor Arob tB/S
1981 t/m 1984J.A. Borman, F.H. van den Burg en J.G. Steenbeek1985J.H. Van Kreveld voor proefschrift
1985 t/m 1988H.Ph.J.A.M. Hennekens,  W. Konijnenbelt en D.W.P. Ruiter1989R.M. Van Male voor proefschrift
1989 t/m 1992P.J.J. van Buuren, A.Q.C. Tak en Th.G. Drupsteen1993R.J.G.M. Widdershoven voor reeks publicaties
1993 t/m 1996F.A.M. Stroink, P.C. Gilhuis en  R.M. van Male1997A.J.C. de Moor-van Vugt voor proefschrift
1997 t/m 2000W. Konijnenbelt, J.B.J.M. ten Berge en Th.G. Drupsteen2002 (ipv 2001)S.E. Zijlstra voor proefschrift (N. Verheij kreeg van de jury een ‘eervolle VAR-vermelding’)
2001 t/m 2004P.J.J. van Buuren, B.W.N. de Waard en A.J.C. de Moor-van Vugt2005R.J.N. Schlössels voor publicaties en voor onderzoeks­programmering (beginselen)
2005 t/m 2008L.J.A. Damen, J.H van Kreveld en M.W. Scheltema2009Y.E. Schuurmans voor proefschrift
2009 t/m 2012A.J.C. de Moor-van Vugt, R.J.N. Schlössels en G. Jurgens2013R. Ortlep voor proefschrift (M.K.G. Tjepkema kreeg van de jury een eervolle vermelding, ook voor proefschrift)
2013 t/m 2016J. Struiksma, Y.E. Schuurmans, A.J.C. de Moor-van Vugt2017C.J. Wolswinkel voor proefschrift (A.M. Reneman kreeg van de jury een eervolle vermelding)
2017 t/m 2018T. Barkhuysen, H.E. Bröring en H.G. Sevenster2019L.J.A. Damen voor VAR-preadvies 2018 (en reeks publicaties)
2019 t/m 2022D. Brugman, R. Koenraad en R. Ortlep2023R.J.G.M. Widdershoven voor drie conclusies en andere publicaties (L. van den Berge kreeg van de jury een eervolle vermelding)