Jaarlijks organiseert één van de juridische faculteiten, onder auspiciën van de Vereniging voor bestuursrecht (VAR), de VAR-pleitwedstrijd voor studenten. Dit jaar organiseert de Universiteit Utrecht deze prestigieuze wedstrijd. Op woensdag 22 mei 2019 vindt de wedstrijd plaats in het Academiegebouw.

Lees meer