Iemand pakt een dossier

Op vrijdagmiddag 1 december 2023 vindt de Jonge VAR plaats. We hebben dit jaar gekozen voor een even klassiek als actueel thema: bewijsrecht. De preadviezen over dat onderwerp worden geschreven door Dana van Weerden (Pels Rijcken), Michiel Hennevelt (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden)

Lees meer