Privacyverklaring

In de privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen, voor welke doeleinden en op welke wijze we die verwerken. Deze verklaring is van toepassing op leden en donateurs van de VAR, deelnemers aan VAR-activiteiten, auteurs van VAR-publicaties en bezoekers van de VAR-website. Indien u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via var@minbzk.nl.

Wie zijn we

Ons website-adres is: https://verenigingbestuursrecht.nl. Dit is de website van de VAR Vereniging voor bestuursrecht (KvK nr. 40409566).

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Leden, donateurs en deelnemers

Van leden van de vereniging, donateurs en deelnemers van activiteiten van de vereniging verwerken wij enkel de persoonsgegevens die zij zelf aan ons verstrekken. Het gaat om de volgende persoonsgegevens voor de voldoende doeleinden:

 • Ledenadministratie: naam, titel, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer en collegekaartnummer.
 • Deelnemersregistratie activiteiten: naam, e-mailadres, collegekaartnummer, dieetwensen.
 • Contributie-, donatie- en activiteiteninning: naam, bankrekening.
 • Opstellen, verzenden en online plaatsen van publicaties: naam, titel, functie en adres.
 • Verzenden nieuwsbrieven: e-mailadres.
 • Communiceren van activiteiten: naam spreker en functie.

Bezoekers

Als bezoekers contactformulieren in vullen of reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het formulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Cookies

Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of uw naam, uw e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien u een account heeft en u logt in op deze site, slaan we een tijdelijke cookie op om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra u uw browser sluit.

Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat u hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Analytics

We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden. Meer informatie over deze cookies en hun geldigheidsduur vindt u hier. Als u meer wilt weten over het privacybeleid van Google Analytics, klik hier.

Op grond waarvan verwerken we uw gegevens

De VAR verwerkt uw persoonsgegevens op grond van uw expliciete toestemming. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Met wie we uw gegevens delen

Het bestuur van de vereniging beschikt over de gegevens. Het bestuur wordt daarin ondersteund door:

 • Boom Juridische Uitgevers: publicaties.
 • Namas Administratie en Advies en MyMemberSoftware (IntCom): ledenadministratie en financiële administratie.
 • Google formulieren: deelnemersregistratie.
 • Pels Rijcken Droogleever Fortuijn: deelnemersregistratie en nieuwsbrieven.
 • Antagonist: website.

Zonder uw expliciete toestemming worden deze gegevens niet met andere derden gedeeld, tenzij waar daar wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

Uw gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

 • Leden- en donateursadministratie: tot financiële afhechting van het lidmaatschap dan wel donateurschap.
 • Deelnemersregistratie: tot een maand na de activiteit, of ingeval u zich heeft aangeven PWO-punten op te voeren, tot een jaar na de activiteit.
 • Publicaties: oneindig.

Welke rechten u heeft over uw gegevens

U heeft het recht op inzage in uw gegevens (artikel 15), alsook op correctie en verwijdering van uw gegevens (artikelen 16 en 17). Daarnaast heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens (artikel 18). Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens (artikel 21). Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.