VAR-Scriptieprijs

De VAR-Scriptieprijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan de auteur van een masterscriptie die naar het oordeel van de jury een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het Nederlandse bestuursrecht of anderszins voor het bestuursrecht van waarde is. Aan de scriptieprijs is een bedrag van € 1000,- verbonden.

Reglement

Download het reglement hier.

Winnaars

De VAR-Scriptieprijs is in 2020 voor het eerst uitgereikt aan Maurits Ippel voor zijn masterscriptie ‘De mens: le modulor voor het algemeen bestuursrecht. Een verkennend onderzoek naar een op de mens gebaseerde Awb’ (hier te lezen). Een eervolle kregen Demy Jongkind voor haar masterscriptie ‘Het wijkbudget: voor de wijk, door de wijk’ en Tess Linders voor haar masterscriptie ‘Klimaatverandering en het EVRM. Een onderzoek naar de negatieve en positieve verplichtingen voor de Staat onder artikelen 2, 8 en 1 EP EVRM, ten aanzien van de schadelijke effecten van klimaatverandering’.

De volgende VAR-scriptieprijs zal worden uitgereikt op de Jaarvergadering in 2022.