VAR-Scriptieprijs

De VAR-Scriptieprijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan de auteur van een masterscriptie die naar het oordeel van de jury een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het Nederlandse bestuursrecht of anderszins voor het bestuursrecht van waarde is. Aan de scriptieprijs is een bedrag van € 1000,- verbonden.

Reglement

Download het reglement hier.

Winnaars

2024

Winnaar

Yacintha Habicht – ‘De Nationale ombudsman & rechtsbeschermingsproblematiek rondom ontstatelijking. Een onderzoek naar rechtsbescherming bij privaatrechtelijk vormgegeven coronasteun

Genomineerden

  • Luna Berkedam‘De theorie en praktijk van omgevingsdiensten. Manoeuvreren tussen legitimiteit en deskundigheid’
  • Matthijs van der Beek – ‘De burger en de consument: wezenlijk verschillend? Een rechtsvergelijkend onderzoek naar de overeenkomsten en verschillen inzake ambtshalve toepassing tussen het consumentenrecht en Europese grondrechten’

Jury

Willemien den Ouden, Eline van Slijpe en Lukas van den Berge

2022

Winnaar

Lise Mitsinga‘Naar een responsieve rechtsstaat. Een onderzoek naar de principle against fettering of discretion ten behoeve van responsiviteit en maatwerk bij de opstelling, toepassing en toetsing van beleidsregels’

Genomineerden

  • Eline van Slijpe‘De hoorplicht in de Awb: EU-recht proof? Een onderzoek naar de verenigbaarheid van het Nederlandse hoorrecht in de Algemene wet bestuursrecht met het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel’
  • Youri Pluis‘Gebonden bevoegdheden in het ‘nieuwe’ bestuursrecht. Een onderzoek naar de mogelijkheden van de bestuursrechter om gebonden bevoegdheden op evenredigheid te (gaan) toetsen en de wenselijkheid daarvan’

Jury

Reinier van Zutphen, Anna Collignon, Hanna Sevenster, Juliette van der Jagt-Jobsen en Leo Damen

2020

Winnaar

Maurits Ippel‘De mens: le modulor voor het algemeen bestuursrecht. Een verkennend onderzoek naar een op de mens gebaseerde Awb’

Eervolle vermelding

  • Demy Jongkind ‘Het wijkbudget: voor de wijk, door de wijk’
  • Tess Linders – ‘Klimaatverandering en het EVRM. Een onderzoek naar de negatieve en positieve verplichtingen voor de Staat onder artikelen 2, 8 en 1 EP EVRM, ten aanzien van de schadelijke effecten van klimaatverandering’

Jury

Bart Jan van Ettekoven, Leo Damen, Nicolien van den Biggelaar en Nina Bontje