VAR-Scriptieprijs

De VAR-Scriptieprijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan de auteur van een masterscriptie die naar het oordeel van de jury een waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het Nederlandse bestuursrecht of anderszins voor het bestuursrecht van waarde is. Aan de scriptieprijs is een bedrag van € 1000,- verbonden.

Reglement

Download het reglement hier.

Winnaars

2020

De VAR-Scriptieprijs is in 2020 voor het eerst uitgereikt aan Maurits Ippel voor zijn masterscriptie ‘De mens: le modulor voor het algemeen bestuursrecht. Een verkennend onderzoek naar een op de mens gebaseerde Awb’ (hier te lezen). Een eervolle vermelding kregen Demy Jongkind voor haar masterscriptie ‘Het wijkbudget: voor de wijk, door de wijk’ en Tess Linders voor haar masterscriptie ‘Klimaatverandering en het EVRM. Een onderzoek naar de negatieve en positieve verplichtingen voor de Staat onder artikelen 2, 8 en 1 EP EVRM, ten aanzien van de schadelijke effecten van klimaatverandering’.

2022

In 2022 is de VAR-Scriptieprijs voor de tweede maal uitgereikt. Tijdens de jaarvergadering op 20 mei 2022 maakte juryvoorzitter Reinier van Zutphen bekend dat de VAR-scriptieprijs 2022 is gewonnen door Lise Mitsinga, voor haar scriptie ‘Naar een responsieve rechtsstaat. Een onderzoek naar de principle against fettering of discretion ten behoeve van responsiviteit en maatwerk bij de opstelling, toepassing en toetsing van beleidsregels’. Tevens genomineerd waren Eline van Slijpe, voor haar scriptie ‘De hoorplicht in de Awb: EU-recht proof? Een onderzoek naar de verenigbaarheid van het Nederlandse hoorrecht in de Algemene wet bestuursrecht met het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel’ en Youri Pluis, voor zijn scriptie ‘Gebonden bevoegdheden in het ‘nieuwe’ bestuursrecht. Een onderzoek naar de mogelijkheden van de bestuursrechter om gebonden bevoegdheden op evenredigheid te (gaan) toetsen en de wenselijkheid daarvan’. De drie scripties zijn hieronder te lezen.