VAR-publicaties

Op deze pagina staat een overzicht van alle VAR-publicaties, bestaande uit de preadviezen en verslagen van de algemene vergaderingen. Jaarlijks worden, ten behoeve van de VAR, preadviezen uitgebracht die worden gepubliceerd in de VAR-reeks, thans uitgegeven door Boom Juridische uitgevers. De preadviezen worden (digitaal) aan de leden van de Vereniging toegezonden. Preadviezen van recente jaren zijn daarnaast te koop of te bestellen bij de boekhandel. Nieuwe preadviezen en verslagen van algemene vergaderingen worden een jaar na publicatie op de website geplaatst. Tot die tijd zijn deze nieuwe publicaties hier raadpleegbaar voor leden.

Tot dusver verschenen de volgende publicaties:

174 J. Uzman, T. Boesman, J-A. Nijland & T.M. Schelfhout en M.J.M. Verhoeven & R.J.G.M. Widdershoven, Toetsing door de bestuursrechter (2024) (Hier raadpleegbaar voor leden)

173 Verslag AV 12 mei 2023

172 Verslag AV 13 november 2020

171 B.J. Schueler e.a., Verbreding van bestuursrechtspraak. Noodzaak en consequenties van een groeimodel voor bestuursrechtelijke rechtsbescherming (2023) (Hier raadpleegbaar voor leden)

170  M.H. Ippel & M. Scheltema, A. Zuurmond, M.H.A.F. Lokin en G. Mulder, A. Collignon, R. Stijnen, Zorgplichten in het bestuursrecht (2023)

169  Verslag AV 20 mei 2022

168 Mr.dr. A.W.G.J. Buijze, mr.dr. A. Drahmann, prof.mr.dr. C.J. Wolswinkel, mr. N.N. Bontje & mr. E.C. Pietermaat, Transparantie en openbaarheid (2022)

167  Verslag AV 5 november 2021

166  Mr.dr. J.P. Loof, mr. J. Korzelius, prof.mr. J.E. van den Brink en prof.mr. M. van der Steen, Bestuursrecht in crisistijd (2021)

165  Commissie Europeanisering algemeen bestuursrecht – Europa en het algemeen bestuursrecht. Burger en bestuur in de gemeenschappelijke rechtsorde (2021)

164  Mr.dr. L. van den Berge, mr.dr. M.F. Vermaat, mr.dr. M. Lurks & mr. N.A. Van Renssen en mr. S. van Heukelom-Verhage, Maatwerk in het bestuursrecht (2020)

163  Verslag AV 24 mei 2019

162  Prof.mr. J.E.M. Polak, mr.dr. T.N. Sanders, mr.dr. B.J.P.G. Roozendaal en mr.dr. A.M. Reneman, De toekomst van de formele rechtskracht (2019)

161  Verslag AV 18 mei 2018

z.nr.  Prof.mr. T. Barkhuysen, prof.mr.dr. A.T. Marseille, prof.mr.drs. W. den Ouden, mr.dr. J.A.F. Peters en Prof.mr. R.J.N. Schlössels, 25 jaar Awb. In eenheid en verscheidenheid (2019)

160  Prof.mr. L.J.A. Damen, mr.dr. C.N.J. Kortmann, mr. R.F.B. van Zutphen, Vertrouwen in de overheid (2018)

159  Verslag AV 19 mei 2017

158  Prof.mr. W.J.M. Voermans, prof.mr. R.J.B. Schutgens, prof.mr. A.C.M. Meuwese, Algemene regels in het bestuursrecht (2017)

157  Verslag AV 20 mei 2016

156  Prof.mr. J.H. Gerards, prof.mr. M.W. Scheltema, dr. A.R. Neerhof, Hybride bestuursrecht (2016)

155  Verslag AV 22 mei 2015

154  Prof.dr. E.M.H. Hirsch Ballin, mr.dr. R. Ortlep, mr.dr. A. Tollenaar, Rechtsontwikkeling door de bestuursrechter (2015)

z.nr.  Prof.mr. B.J. Schueler en Prof.mr. R.J.G.M. Widdershoven (red.), Europeanisering van het algemeen bestuursrecht (2014)

153  Verslag AV 23 mei 2014

152  Mr.dr. C.L.G.F.H. Albers, mr.dr. M.L. van Emmerik & mr. C.M. Saris, Mr.drs. F.J.P.M. Haas, Boetes en andere bestraffende sancties: een nieuw perspectief (2014)

151  Verslag AV 24 mei 2013

150  Prof.mr. F.J. van Ommeren, mr. P.J. Huisman, mr. G.A. van der Veen, mr. K.J. de Graaf, Het besluit voorbij (2013)

149  Verslag AV 11 mei 2012

148  Prof.mr. M.J. Jacobs, prof.dr. H.E. Bröring, prof.dr. C.W. Backes, mr.dr. M.R.T. Pauwels, Tijd voor verandering, Over overgangsrecht (2012)

147  Verslag AV 20 mei 2011

146  Mr.dr. M.M. Groothuis, prof.mr. J.E.J. Prins, dr.mr. C.J.M. Schuyt, De digitale overheid (2011)

145  Verslag AV 21 mei 2010

144  Mr. J.C.A. de Poorter, prof.mr. G.T.J.M. Jurgens, mr. H.J.M. Besselink, De toegang tot de rechter beperkt (2010)

z.nr.  Mr. J.A.F. Peters (red.), e.a., Oude meesters, Grondleggers van bestuursrecht en hun rol in het huidige recht, Uitgave bij gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Vereniging, in samenwerking met het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (2009)

143  Verslag AV 15 mei 2009

142  Prof.mr. R.J.N. Schlössels, mr.dr. Y.E. Schuurmans, mr.dr. R.J. Koopman, mr.drs. D.A. Verburg, Bestuursrechtelijk bewijsrecht: wetgever of rechter? (2009)

141  Verslag AV 23 mei 2008

140  Prof.mr. S.E. Zijlstra, prof.mr. R.A.J. van Gestel, prof.mr. A.A. Freriks, Privaat bestuur? (2008)

139  Verslag AV 11 mei 2007

138  Prof.mr. L.J.J. Rogier, mr. M.A.D.W. de Jong, mr.drs. C.M. Bitter, prof.mr. F.W. Bleichrodt, Bestuursrechtelijke aanpak van criminaliteit en terrorisme (2007)

137  Verslag AV 12 mei 2006

136  Mr.drs. Th.G.M. Simons, mr.dr. A.T. Marseille, prof.mr. B.W.N. de Waard, De voorlopige voorziening in het bestuursrecht (2006)

135  Verslag AV 20 mei 2005

134  Prof.dr. B. Hessel, mr. J.R. van Angeren, mr.drs. W. den Ouden, mr. G.J. van Slooten, Staatssteun op het grensvlak van bestuursrecht, Europees recht en fiscaal recht (2005)

133  Verslag AV 14 mei 2004

132  Mr. T. Barkhuysen, mr. A.B. Blomberg, mr. M.K. Bulterman, prof.mr. J.M. Verschuuren, De betekenis van het EVRM voor het materiële bestuursrecht (2004)

z.nr.  VAR-Commissie Rechtsbescherming, De toekomst van de rechtsbescherming tegen de overheid, Van toetsing naar geschilbeslechting (2004)

131  Verslag AV 16 mei 2003

130  Prof.mr. B.M.J. van der Meulen, mr. A.T. Ottow, Toezicht op markten (2003)

129  Verslag AV 17 mei 2002

128  Mr. J.E. Hoitink, prof.mr. G.E. van Maanen, mr.drs. B.P.M. van Ravels, prof.mr. B.J. Schueler, Schadevergoeding bij rechtmatige overheidsdaad (2002)

127  Verslag AV 11 mei 2001

126  Mr. B.J. van Ettekoven, mr. M.A. Pach, prof.dr. I.C. van der Vlies, Alternatieven van en voor de bestuursrechter (2001)

125  Verslag AV 12 mei 2000

124  Prof.mr. C.A.J.M. Kortmann, prof.mr. B.P. Vermeulen, mr. P.J.J. Zoontjes, De Awb en de bijzondere wetgeving (2000)

z.nr. VAR-werkgroep Vierde tranche Awb, De Vierde tranche Awb, Commentaar en vraagpunten (2000)

123  Verslag AV 23 april 1999

122  Mr. A.J.C. de Moor-van Vugt, mr. J.L. de Wijkerslooth, mr. N. Verheij, Verschuiving van de magische lijn (1999)

121  Verslag AV 24 april 1998

120  Mr. H.P. Heida, prof.mr. F.A.M. Stroink, mr. P.C.E. van Wijmen, Complexe besluitvorming (1998)

119  Verslag AV 25 april 1997

118  Mr. C.P.J. Goorden, mr. M.M. den Boer, mr. F.K. Buijn, Zbo’s, Verzelfstandiging en privatisering (1997)

117  Verslag AV 10 mei 1996

116  Mr. E. Steyger, mr. R.J.G.M. Widdershoven, mr. A.W.H. Meij, Europees recht en het Nederlandse bestuursrecht (1996)

115  Verslag AV 12 mei 1995

114  Mr. J.T.K. Bos, mr. G.A.M. Giesen, mr. J. de Groot, prof.mr.drs. F.C.M.A. Michiels, Handhaving van het bestuursrecht (1995)

113  Verslag AV 29 april 1994

112  Mr. D. Allewijn, prof.mr. P. Nicolaï, mr. M. Schreuder-Vlasblom, Het nieuwe bestuursprocesrecht (1994)

111  Verslag AV 14 mei 1993

110  Mr. H. Franken, mr.dr. I.Th.M. Snellen, mr. J. Smit, mr. A.W. Venstra, Beschikken en automatiseren (1993)

109  Verslag AV 15 mei 1992

108  Mr. M.B. Koetser, mr. Ch.J. Langereis, mr. R.M. van Male, De belanghebbende (1992)

107  Verslag AV 26 april 1991

106  Mr. J.B.J.M. ten Berge, mr. E.J. Daalder, dr. J. Naeyé, De Nationale ombudsman (1991)

105  Verslag 11 mei 1990

104  Mr. Th.G. Drupsteen, mr. K.J. Kraan, De beslechting van bestuursgeschillen (1990)

103  Verslag AV 21 april 1989

102  Mr. N.S.J. Koeman, mr. J.H.W. de Planque, Overheidsaansprakelijkheid, administratieve en burgerlijke rechter (1989)

101  Verslag AV 29 april 1988

100  Mr. J. van der Hoeven, De drie dimensies van het bestuursrecht, Ontstaan en vorming van het Nederlandse bestuursrecht, Jubileum-uitgave, bij het 50-jarig bestaan van de vereniging: VAR-nummer 100 (1989)

z.nr.  Mr.drs. J.P. Balkenende, mr.drs. B.M.J. van der Meulen, mr. J.S. van den Oosterkamp, mr. G. Sebus, mr. W.A.C. Verouden, Bestuursrecht na 1992 (1989)

XCIX  Mr. E.M.H. Hirsch Ballin, mr. J.H. van Kreveld, Rechtsstatelijke subsidieverhoudingen (1988)

XCVIII Verslag AV 3 april 1987

XCVII Verslag symposium 26 september 1986, Tien jaar wet AROB: Hoe verder?

XCVI  Mr. H.Ph.J.A.M. Hennekens, mr. J.W. Ilsink, mr. R.E. de Winter,  De praktijk van toetsing van gemeentelijke regelgeving (1987)

XCV Verslag AV 25 april 1986

XCIV  Mr. D.A. Lubach, mr. W.A.M. van Schendel, Bestuursrecht en (nieuw) burgerlijk recht (1986)

XCIII  Mr. D.W.P. Ruiter, drs. C.J.N. Versteden, Het gelijkheidsbeginsel in het administratieve recht (1985)

XCII  Mr. Chr. Kooij, dr. F.P.C.L. Tonnaer, Vergunningverlening in stroomversnelling (1984)

XCI Verslag AV 25 maart 1983

XC  Mr. F.J.P.M. Hoefnagel, mr.drs. Alex Reinders, Kunst, kunstbeleid en administratief recht (1983)

LXXXIX  Verslag AV 28 januari 1982

LXXXVIII  Mr. P.J.J. van Buuren, mr. M. de Groot-Sjenitzer, De omvang van de rechtsbescherming (1982)

LXXXVII  Verslag 5 maart 1981

LXXXVI  Mr. F.W. ter Spill, mr. A.Q.C. Tak, Onwetmatig bestuur (1981)

LXXXV  Verslag AV 28 november 1979

LXXXIV  Mr. R. Bergamin, mr. C.J.G. Olde Kalter, Overheidspersoneel en grondrechten (1979)

LXXXIII Verslag AV 19 december 1978

LXXXII  Mr. A.G. van Galen, mr. H.Th.J.F. van Maarseveen, Beginselen van administratief procesrecht (1978)

LXXXI  Verslag 30 mei 1978

LXXX  Mr. S.V. Hoogendijk-Deutsch, mr. R. Samkalden, Advisering in het bestuursrecht (1977)

LXXIX  Verslag AV 26 november 1976

LXXVIII  Mr. W. Brussaard, J. Rothuizen, Nieuwe bestuurlijk-juridische ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening (1976)

LXXVII  Verslag AV 28 november 1975

LXXVI  Mr. B. Plomp, drs. E.L. Berg, Milieuheffingen (1975)

LXXIV  Mr. M. Scheltema, mr. W. Konijnenbelt, De rechtsverwerking in het administratieve recht (1974)

LXXIII  Verslag AV 2 november 1973

LXXII  Commissie van Maarseveen, Rapport ontwerp-wet Algemene Bepalingen van Administratief Recht (A.B.A.R.) (1974)

LXXI  Verslag 27 oktober 1972

LXX  Mr. L.J.M. de Leede, mr. J.P. Scheltens, Het sociale verzekeringsrecht en het belastingrecht in het administratieve recht (1973)

LXIX  Mr. A.M. Donner, mr. P.J. Boukema, mr. H.J.M. Jeukens, Naar aanleiding van enkele belangrijke aspecten van de Staatscommissie Cals/Donner (1972)

LXVIII Verslag 20 oktober 1971

LXVII Verslag AV 24 januari 1971, ter zake Rechtsbescherming tegen de overheid

LXVI  Mr. J.A.M. van Angeren, mr. Th.J.C. Verduin, De sanctionering van het administratieve recht (1971)

LXV  Verslag AV 30 oktober 1970

LXIV  Mr. F.H. van der Burg, Overheid en onderdaan in een representatieve democratie (1970)

LXIII  Verslag AV 24 oktober 1969

LXII  Mr. O.A.C. Verpalen, mr. F.J. Beunke, Schadevergoeding terzake van rechtmatige overheidsdaad (1969)

LXI  Verslag AV 4 oktober 1968

LX  Mr. L.J. Brinkhorst, mr. T. Koopmans, mr. A.D. Peiffer, mr. W.M.J.C. Phaf, prof.mr. S.O. van Poelje, Tenuitvoerlegging van Gemeenschapsrecht door de Nederlandse overheid (1968)

LIX  Mr. D. van Duyne, mr. J. Bulthuis, Het plan in het openbaar bestuur (1967)

LVIII Verslag AV 7 oktober 1966

LVII  Mr. J.M. Kan, mr. N.H. Muller, mr. R. Streng, Doeltreffendheid van het administratief beroep (1966)

LVI  Verslag AV 24 september 1965

LV  Rapport van de Commissie delegatie en mandaat van bestuursbevoegdheden (1965)

LIV  Mr. W. Duk, mr. H.J.M. Jeukens, Terugwerkende kracht (1965)

LIII  Verslag AV 25 september 1964

LII  De ombudsman, rapport van de studiecommissie (1964)

LI  Verslag AV 27 september 1963

Verslag 7 juni 1963, ter bespreking van het rapport van de Commissie Waterrecht

XLIX  Mr. E.H. ’s Jacob, mr. J.C. Somer, De onderlinge verhouding van wettelijke voorschriften van verschillende wetgevers afkomstig (1963)

XLVIII  Verslag AV 28 september 1962

XLVII Rapport van de Commissie Waterrecht (1962)

XLVI  Mr. W.F. Leemans, mr. W.M.J.C. Phaf, Figuren als overdracht, machtiging en opdracht met betrekking tot bestuursbevoegdheden (1962)

XLV  Verslag AV 29 september 1961

XLIV  Mr. R.A.V. Baron van Haersolte, dr. H.A. Brasz, mr. J.G. Steenbeek, De overheidssubsidie (1961)

XLIII  Verslag AV 30 september 1960

XLII  Mr. A.M. Donner, mr. I. Samkalden, Zijn de traditionele en begrippen van het bestuursrecht toereikend bij de uitbreiding van de overheidstaak met name op sociaal en economisch gebied? (1960)

XLI Verslag AV 8 mei 1959

XL  Mr. B. Bolkestein, dr. D. van der Wel, Het goedkeuringsrecht (1959)

XXXIX Verslag AV 16 mei 1958

XXXVIII  Mr. J. Korf, mr. L.G. van Reijen, De overgang van rechten en verplichtingen uit administratieve rechtsbetrekkingen (1958)

XXXVII Verslag AV 31 mei 1957

XXXVI  Mr. A.D. Belinfante, mr. A. Mulder, De verhouding van administratieve sancties en straffen (1957)

XXXV  Verslag AV 18 mei 1956

XXXIV  Dr. B. de Goede, dr. M. Troostwijk, Het gebruik maken van burgerrechtelijke vormen bij de behartiging van openbare belangen (1956)

XXXIII  Verslag AV 27 november 1953, ter bespreking van het rapport van de commissie inzake algemene bepalingen van administratief recht

XXXII  Verslag AV 20 mei 1955

XXXI  Mr. D. Simons, dr. F.E. de Visschere, mr. S.F.L. Baron van Wijnbergen, Bestuursrecht en bestuurskunde (1955)

XXX Verslag AV 21 mei 1954

XXIX  Dr. W.F. Prins, mr. H.D. van Wijk, Politiedwang (1954)

XXVIII  Rapport van de Commissie in zake algemene bepalingen van Administratief Recht (1953)

XXVII  Verslag 29 mei 1953

XXVI  Dr. J.W. Noteboom, mr. L.R.J. Ridder van Rappard, Samenwerking van overheid en particulieren (1953)

XXV Verslag AV 30 mei 1952

XXIV  Dr. I. Samkalden, mr. G.J. Wiarda, Algemene beginselen van behoorlijk bestuur (1952)

XXIII  Verslag AV 18 mei 1951

XXII  Mr. H. Fortuin, mr. A.J. Hagen, De voorwaardelijke beschikking (1951)

XXI Verslag AV 19 oktober 1950

XX  Verslag AV 19 mei 1950

XIX  Dr. S.O. van Poelje, mr. C.H.F. Polak, Het begrip ‘algemeen belang’ in de verschillende onderdelen van het administratief recht (1950)

XVIII Verslag AV 13 mei 1949

XVII  Mr. S. Fockema Andreae, mr. D. Simons, Het administratiefrecht in de Grondwet (1949)

XVI  Verslag AV 28 mei 1948

z.nr. Rapport van de Commissie inzake wetgevingstechniek (1948)

XV  Dr. G.A. van Poelje, mr. A.M. Donner, dr. Jules Lespes, Codificatie van de algemene beginselen betreffende het administratief recht (1948)

XIV Verslag AV 13 juni 1947

XIII  Mr. J.M. Kan, mr. W.G. Vegting, De grenzen van de verordenende bevoegdheid van de gemeente (1947)

XII  Verslag AV 29 maart 1946

XI  Rapport van de commissie, Nietigheid en vernietigbaarheid van beschikkingen (1946)

X  Mr. E. Bloembergen, mr. H.E.R.E.A. Frank, Administratieve rechtspraak op economisch terrein (1946)

IX  Verslag AV 25 september 1943

VIII  Mr. L.J.M. Beel, mr. G.J. Wiarda, Publiekrechtelijke overeenkomsten (1943)

VII  Verslag AV 27 juni 1942

VI  Mr. A. Kleyn, mr. J.V. Rijperda Wiersma, De rechtsgevolgen van formeel onjuiste of onbevoegd genomen (verrichte) handelingen of besluiten (1942)

V  Verslag AV 19 april 1941

IV  Mr. J. Kruseman, mr. J.H. Scholten, De verhouding van administratief recht en burgerlijk recht (1941)

III  Verslag AV 16 maart 1940

II  Mr. A. Koelma, mr. R. Kranenburg, De verhouding van staatsrecht en administratief recht (1940)

Mr. C.W. de Vries, Vragen op het gebied van het administratief recht. Toespraak gehouden ter inleiding van de eerste constituerende vergadering van de vereeniging voor administratief recht (1939)