VAR-pleitwedstrijd

Vanaf 1991 organiseert jaarlijks één van de juridische faculteiten, onder auspiciën van de VAR, de VAR-pleitwedstrijd voor studenten. In deze wedstrijd komen teams van de verschillende faculteiten tegen elkaar uit in een bestuursrechtelijke procedure. De wedstrijd bevat een schriftelijk gedeelte, dat in de maanden voorafgaand aan de mondelinge behandeling zijn beslag krijgt, en een mondeling gedeelte, de eigenlijke pleitwedstrijd. Veel faculteiten kennen hun studenten studiepunten toe voor het deelnemen aan deze wedstrijd. Dat is begrijpelijk, want de wedstrijd wordt zeer serieus genomen, zowel door de studenten als hun begeleiders. Menig student beschouwt het deelnemen aan de wedstrijd als het leerzaamste vak in de studie!

Jury

De organiserende faculteit zorgt voor een ‘jury’, dat wil zeggen een rechterlijk college dat zowel de schriftelijke stukken beoordeelt als, in verschillende kamers, de zittingen leidt. Veelal zitten in dit college personen die in het dagelijks leven ook rechter of advocaat zijn, of een andere juridische functie uitoefenen.

Wedstrijd

De teams die na de schriftelijke ronde en de mondelinge ronden op de ochtend van de pleitwedstrijd positie drie en vier hebben behaald, bevechten een kleine finale. De twee beste teams gaan ’s middags naar de grote finale. De winnaars van deze finale krijgen een wisselbeker waarop de namen van de leden van de winnende teams staan gegraveerd en worden uitgenodigd voor de VAR-jaarvergadering, een paar dagen later, waar zij gehuldigd worden. De finalisten van de pleitwedstrijd krijgen een gratis VAR-lidmaatschap voor een jaar aangeboden. Uiteraard hoopt het bestuur dat zij hun lidmaatschap daarna zullen continueren.

Reglement

Wilt u meer weten over de spelregels van de pleitwedstrijd? Download het reglement.

Winnaars

Hieronder vindt u de winnaars van de VAR-pleitwedstrijd sinds 1991. Achtereenvolgens worden vermeld: het jaar van de wedstrijd, het winnende team en de plaats van de organiserende faculteit.

Jaar            Winnaar       Plaats
1991   OU   Maastricht
1992   (geen wedstrijd)    
1993   KUN   Nijmegen
1994   KUN   Utrecht
1995   VU   Rotterdam
1996   UU   Leiden
1997   KUN   Amsterdam, VU
1998   UvA   Tilburg
1999   VU   Amsterdam, UvA
2000   VU   Groningen
2001   VU   Nijmegen
2002   RUG   Maastricht
2003   KUN   Utrecht
2004   UU   Rotterdam
2005   RUN   Leiden
2006   VU   Amsterdam, VU
2007   RUG   Tilburg
2008   UL   Amsterdam, UvA
2009   UL   Groningen
2010   UU   Utrecht
2011   OU   Maastricht
2012   UU   Nijmegen
2013   EUR   Rotterdam
2014   RUG   Leiden
2015   UU   Amsterdam, VU
2016   UM   Tilburg
2017   UM   Amsterdam, UvA
2018   VU   Groningen
2019   UU   Utrecht
2020   RUG   Nijmegen
2021   (geen wedstrijd)