VAR-pleitwedstrijd

Vanaf 1991 organiseert jaarlijks één van de juridische faculteiten, onder auspiciën van de VAR, de VAR-pleitwedstrijd voor studenten. In deze wedstrijd komen teams van de verschillende faculteiten tegen elkaar uit in een bestuursrechtelijke procedure. De wedstrijd bevat een schriftelijk gedeelte, dat in de maanden voorafgaand aan de mondelinge behandeling zijn beslag krijgt, en een mondeling gedeelte, de eigenlijke pleitwedstrijd. Veel faculteiten kennen hun studenten studiepunten toe voor het deelnemen aan deze wedstrijd. Dat is begrijpelijk, want de wedstrijd wordt zeer serieus genomen, zowel door de studenten als hun begeleiders. Menig student beschouwt het deelnemen aan de wedstrijd als het leerzaamste vak in de studie!

Jury

De organiserende faculteit zorgt voor een ‘jury’, dat wil zeggen een rechterlijk college dat zowel de schriftelijke stukken beoordeelt als, in verschillende kamers, de zittingen leidt. Veelal zitten in dit college personen die in het dagelijks leven ook rechter of advocaat zijn, of een andere juridische functie uitoefenen.

Wedstrijd

De teams die na de schriftelijke ronde en de mondelinge ronden op de ochtend van de pleitwedstrijd positie drie en vier hebben behaald, bevechten een kleine finale. De twee beste teams gaan ’s middags naar de grote finale. De winnaars van deze finale krijgen een wisselbeker waarop de namen van de leden van de winnende teams staan gegraveerd en worden uitgenodigd voor de VAR-jaarvergadering, een paar dagen later, waar zij gehuldigd worden. De finalisten van de pleitwedstrijd krijgen een gratis VAR-lidmaatschap voor een jaar aangeboden. Uiteraard hoopt het bestuur dat zij hun lidmaatschap daarna zullen continueren.

Reglement

Wilt u meer weten over de spelregels van de pleitwedstrijd? Download het reglement.

Winnaars

Hieronder vindt u de winnaars van de VAR-pleitwedstrijd sinds 1991. Achtereenvolgens worden vermeld: het jaar van de wedstrijd, het winnende team en de plaats van de organiserende faculteit.

Jaar          Winnaar     Plaats
1991 OU Maastricht
1992 (geen wedstrijd)  
1993 KUN Nijmegen
1994 KUN Utrecht
1995 VU Rotterdam
1996 UU Leiden
1997 KUN Amsterdam, VU
1998 UvA Tilburg
1999 VU Amsterdam, UvA
2000 VU Groningen
2001 VU Nijmegen
2002 RUG Maastricht
2003 KUN Utrecht
2004 UU Rotterdam
2005 RUN Leiden
2006 VU Amsterdam, VU
2007 RUG Tilburg
2008 UL Amsterdam, UvA
2009 UL Groningen
2010 UU Utrecht
2011 OU Maastricht
2012 UU Nijmegen
2013 EUR Rotterdam
2014 RUG Leiden
2015 UU Amsterdam, VU
2016 UM Tilburg
2017 UM Amsterdam, UvA
2018 VU Groningen
2019 UU Utrecht
2020 RUG Nijmegen
2021 (Geen wedstrijd)  
2022ULMaastricht
2023UULeiden
2024UMAmsterdam, VU