VAR-Lex Michiels prijs

De VAR heeft de VAR-Lex Michiels prijs in 2007 ingesteld. Voor deze prijs, die eens in de vier jaar wordt uitgereikt, komen in aanmerking bestuursjuristen die naar het oordeel van de jury een innovatieve prestatie hebben verricht, in welke vorm dan ook, die een belangrijke bijdrage leverde aan de ontwikkeling van, of de belangstelling voor het bestuursrecht. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 2000,- en de mogelijkheid om vier keer een column op de VAR-website te plaatsen.

Reglement

Download het reglement hier.

Winnaars

  • 2007: prof. mr. Tonny Nijmeijer, RU.
  • 2011: prof. mr. Bernd van der Meulen. Sinds zijn aantreden aan de Wageningen Universiteit heeft hij het maatschappelijk zeer belangrijke, maar wetenschappelijk veelal nog onontgonnen terrein van het levensmiddelenrecht nader op de kaart gezet. In publicaties en met andere initiatieven heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van dit rechtsterrein.
  • 2015: prof. dr. Gijsbert Vonk, hoogleraar socialezekerheidsrecht Rijksuniversiteit Groningen, voor de wijze waarop hij de wetenschappelijk uitoefening van zijn vak vertaalt naar het maatschappelijke debat.
  • 2021: mr.dr. Marc Wever. Hij ontving de prijs voor zijn dissertatie ‘Kwaliteit van bestuursrechtelijke bezwaarprocedures’, waarin hij onderzoek verricht naar de vraag welke wijze van inrichting van de bezwaarprocedure de hoogste kwaliteit van bezwaarbehandeling oplevert. Volgens de jury heeft hij daarmee met toepassing van innovatieve empirische methoden het bestuursrecht verrijkt met inzichten over de bezwaarprocedure die afwijken van onze intuïtie.

Columns