De Jonge VAR

Vanaf 2002 is de VAR gestart met De Jonge VAR. Het bestuursrecht is er immers niet alleen voor de ‘gevestigde’ juristen, maar ook voor de ‘starters’ op dit terrein. Met de Jonge VAR hoopt de VAR te investeren in de komende generatie bestuursjuristen.

Jaarlijks wordt, in het kader van de Jonge VAR, een studiebijeenkomst georganiseerd over een actueel thema, waarvoor enkele jonge juristen (tot ongeveer 30 jaar) een beknopt preadvies schrijven. Dat presenteren zij voor een breed, maar overwegend jong publiek.

De preadviezen verschijnen vóór de bespreking op deze website, in Word- of Pdf-formaat. Nadien worden zij, tezamen het het verslag van de discussie, gepubliceerd in de Jonge VAR-reeks, uitgegeven door Boom Juridische uitgevers, Den Haag. De VAR-leden ontvangen een (digitaal) exemplaar van deze preadviezen. Daarnaast zijn zij te koop of te bestellen bij de boekhandel.

Tot dusver verschenen in de Jonge VAR-reeks de volgende preadviezen:

19

 

mr. C.A. Blankenstein, mr. G. Stoepker & mr. F. Schulmer en mr. C. Mattheussens

 

Experimenteren in het bestuursprocesrecht

 

2020

18

 

mr. L.M. Bruijn, mr. J. de Kort en mr. A. Wilschut

 

Ondermijning

 

2019

17

 

mr. T.R. Bleeker, mr. M.C.C. van Overbeek & mr. O.E.S. Dusée, M. van der Linden & J. Winkels, mr. dr. M.J. Hornman

 

Samen werken is samen de klos?

 

2018

16

 

mr. R. Stolk, mr. L. van der Meulen, mr. M. Wolfrat & mr. K. de Meulder

 

Strategisch procederen in het bestuursrecht

 

2017

15

 

mr. R. Klein, mr. R. Tak, mr. F.C. van der Jagt & mr. M.B. Weijers

 

Grensoverschrijdend bestuursrecht 

 

2016

14

 

mr. A.J. Wierenga, mr. B.W.A. Jue-Volker & mr. A.E. van Rooij

 

Openbare-orderecht in ontwikkeling 

 

2015

13

 

mr. M.M.C. van Graafeiland & mr. N.N. Bontje, mr. A. de Jong, mr. M. Belhaj & mr. S. Gün

 

Privacy in het bestuursrecht

 

2014

12

 

mr. T. Gerverdinck, mr. C. Bikkers, mr. C.J.M. van Doorn, prof.mr. I.N. Tzankova, mr. L.A. van Heusden, mr. J.J. Westland

 

Massale procedures

 

2013

11

 

mr. O. Kwast, mr. J.C.B.M. van Beuningen, drs. J. van Bergenhenegouwen, mr. E.M.N. Noordover, mr. M.W. Holtkamp

 

De stempel van de meester, Complexe besluitvorming in het bestuursrecht

 

2012

10

 

mr. J.J. Reuveny, mr. A.C. Beijering-Beck, mr. B.R.J. de Haan, mr. M.C.T.M. Sonderegger,

 

Genoemd en gedoemd? Over actieve openbaarmaking door bestuursorganen

 

2011

9

 

mr. dr. H.D. Tolsma, mr. I.M.C. van Leeuwen, mr. F. Dijk, mr. C. Heinen

 

Een informele aanpak bij bestuursrechtelijke besluitvorming

 

2010

8

 

mr. M.J.M. Verhoeven, mr. J.E. van den Brink, mr. A. Drahmann

 

Europees offensief tegen nationale rechtsbeginselen? Over legaliteit, rechtszekerheid, vertrouwen en transparantie

 

2009

7

 

mr. A. Tollenaar, mr. drs. R.W. Veldhuis, mr. A.E.M. van den Berg

 

Beoordelen van integriteit met de Wet Bibob

 

2008

6

 

mr. A.C. Rop, mr. E.D.C. Looije BA, mr. drs. R.W.J. van der Struijck

 

Definitieve geschilbeslechting

 

2007

5

 

mr. M. Vos, mr. C.M. Saris, mr. drs. Y.M. van der Vlugt

 

Niet tijdig beslissen

 

2006

4

 

mr. F.M.J. den Houdijker, mr. S.K. Gabriël, mr. J.A.M.A. Sluysmans

 

Bestuurlijke punitieve sancties

 

2005

3

 

mr. N.M. Schröder, mr. M.P.J.M. van Grinsven

 

Veiligheid en privacy

 

2004

2

 

mr. E.C. Pietermaat, mr. dr. J.C.A. de Poorter

 

Toegang tot de rechter: processuele openbaarheid en belang

 

2003

1

 

mr. C.H. Bangma, mr. M.A.M. Dieperink, mr. C.N.J. Kortmann

 

De vijfde tranche

 

2002