De Jonge VAR

In 2002 is de VAR gestart met de Jonge VAR. Het bestuursrecht is er immers niet alleen voor de ‘gevestigde’ juristen, maar ook voor de ‘starters’ op dit terrein. Met de Jonge VAR hoopt de VAR te investeren in de komende generatie bestuursjuristen.

Jaarlijks wordt onder de vlag van de Jonge VAR een studiebijeenkomst georganiseerd over een actueel thema, waarvoor enkele jonge juristen (tot ongeveer 30 jaar) een beknopt preadvies schrijven. Dat presenteren zij voor een breed, maar overwegend jong publiek.

De preadviezen verschijnen vóór de bespreking op deze website. Nadien worden zij gepubliceerd in de Jonge VAR-reeks, uitgegeven door Boom Juridische uitgevers, Den Haag. De VAR-leden ontvangen een (digitaal) exemplaar van deze preadviezen. Daarnaast zijn zij te koop of te bestellen bij de boekhandel.

22

O.A. Al Khatib, M.T.M. Hennevelt en D.T.J. van de Voort

2023

21

D.E. Bakker, E.M.M.A. Driessen, M.C. Pakkert en J.H.N. Ypinga

2022

20

J.C.L. de Bruijn en V.A. van Waarde

2021

19

mr. C.A. Blankenstein, mr. G. Stoepker & mr. F. Schulmer en mr. C. Mattheussens

2020

18

mr. L.M. Bruijn, mr. J. de Kort en mr. A. Wilschut

2019

17

mr. T.R. Bleeker, mr. M.C.C. van Overbeek & mr. O.E.S. Dusée, M. van der Linden & J. Winkels, mr. dr. M.J. Hornman

2018

16

mr. R. Stolk, mr. L. van der Meulen, mr. M. Wolfrat & mr. K. de Meulder

2017

15

mr. R. Klein, mr. R. Tak, mr. F.C. van der Jagt & mr. M.B. Weijers

2016

14

mr. A.J. Wierenga, mr. B.W.A. Jue-Volker & mr. A.E. van Rooij

2015

13

mr. M.M.C. van Graafeiland & mr. N.N. Bontje, mr. A. de Jong, mr. M. Belhaj & mr. S. Gün

2014

12

mr. T. Gerverdinck, mr. C. Bikkers, mr. C.J.M. van Doorn, prof.mr. I.N. Tzankova, mr. L.A. van Heusden, mr. J.J. Westland

2013

11

mr. O. Kwast, mr. J.C.B.M. van Beuningen, drs. J. van Bergenhenegouwen, mr. E.M.N. Noordover, mr. M.W. Holtkamp

2012

10

mr. J.J. Reuveny, mr. A.C. Beijering-Beck, mr. B.R.J. de Haan, mr. M.C.T.M. Sonderegger

2011

9

mr. dr. H.D. Tolsma, mr. I.M.C. van Leeuwen, mr. F. Dijk, mr. C. Heinen

2010

7

mr. A. Tollenaar, mr. drs. R.W. Veldhuis, mr. A.E.M. van den Berg

2008

6

mr. A.C. Rop, mr. E.D.C. Looije BA, mr. drs. R.W.J. van der Struijck

2007

5

mr. M. Vos, mr. C.M. Saris, mr. drs. Y.M. van der Vlugt

2006

4

mr. F.M.J. den Houdijker, mr. S.K. Gabriël, mr. J.A.M.A. Sluysmans

2005

3

mr. N.M. Schröder, mr. M.P.J.M. van Grinsven

2004

2

mr. E.C. Pietermaat, mr. dr. J.C.A. de Poorter

2003

1

mr. C.H. Bangma, mr. M.A.M. Dieperink, mr. C.N.J. Kortmann

2002