Over de VAR

De VAR – de voormalige Vereniging voor Administratief Recht, thans: de Vereniging voor bestuursrecht – is de Nederlandse wetenschappelijke vereniging voor de beoefening van het bestuursrecht. Zij is opgericht in 1939 en telt momenteel ongeveer 1600 leden.

Jaarlijks worden preadviezen uitgebracht over actuele bestuursrechtelijke thema’s, die worden besproken tijdens de jaarvergadering. De preadviezen worden uitgegeven in een speciale VAR-reeks. Daarnaast organiseert de VAR ieder jaar enkele kleinere studiebijeenkomsten. Ook wordt, onder auspiciĆ«n van de VAR, jaarlijks een pleitwedstrijd voor studenten gehouden, terwijl sinds 2002 de Jonge VAR bestaat, voor en door jongere VAR-leden.

Bestuur

Het bestuur van de VAR is momenteel als volgt samengesteld:
Prof.mr.dr. A.T. Marseille (voorzitter)
Mr. H. Herweijer (secretaris)
Mr. N.N. Bontje (penningmeester)
Mr. A. Collignon
Mr. J.K. Drewes
Mr. J.A.R. van Eijsden
Mr. R. Imkamp
Mr.dr. J.A.E. van der Jagt-Jobsen
Mr. E.M.B. Kuijpers
Prof.mr.dr. R. Ortlep
Mr. R. Osterwald
Mr.dr. T.N. Sanders
Mr.dr. H.G. Sevenster
Mr. A. Venekamp
Mr. L.W. Verboeket

De ereleden van de vereniging zijn:
Mr. M. Scheltema

Statuten

Jaarverslag

De meest recente jaarverslagen kunnen hieronder gedownload worden: