Over de VAR

De VAR – de voormalige Vereniging voor Administratief Recht, thans: de Vereniging voor bestuursrecht – is de Nederlandse wetenschappelijke vereniging voor de beoefening van het bestuursrecht. Zij is opgericht in 1939 en telt momenteel ongeveer 1600 leden.

Jaarlijks worden preadviezen uitgebracht over actuele bestuursrechtelijke thema’s, die worden besproken tijdens de jaarvergadering. De preadviezen worden uitgegeven in een speciale VAR-reeks. Daarnaast organiseert de VAR ieder jaar enkele kleinere studiebijeenkomsten. Ook wordt, onder auspiciën van de VAR, jaarlijks een pleitwedstrijd voor studenten gehouden, terwijl sinds 2002 de Jonge VAR bestaat, voor en door jongere VAR-leden.

Bestuur

Het bestuur van de VAR is momenteel als volgt samengesteld:
Mw.prof.mr.drs. W. den Ouden (voorzitter)
Mw.mr. L.M. Schouten (secretaris)
Mw.mr. N.N. Bontje (penningmeester)
Mr. T.C. Borman
Mw.mr. A. Collignon
Mw.mr. S.A. van der Does
Mr. J.A.R. van Eijsden
Prof.mr.dr. K.J. de Graaf
Mw.mr.dr. B.J. van de Griend
Mw.mr. J. van der Jagt
Prof.mr.dr. R. Ortlep
Mr. R. Osterwald
Mr.dr. T.N. Sanders
Mw.mr.dr. H.G. Sevenster
Mr. R.C. Stam

De ereleden van de vereniging zijn:
Mw.mr. A. Rothuizen-Geerts
Mr. M. Scheltema

Statuten

Jaarverslag

De meest recente jaarverslagen kunnen hieronder gedownload worden: