Opzeggen

U kunt uw lidmaatschap opzeggen door een e-mail te sturen naar info@namasadministratie.nl. Opzeggingen die uiterlijk 31 december aan de VAR bekend zijn gemaakt, gaan in op 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar. Opzegging ontheft u niet van de verplichting om over het lopende jaar contributie te betalen.