Opzeggen

U kunt uw lidmaatschap opzeggen via de ledenpagina. Indien het u niet lukt om uw gegevens via de ledenomgeving te wijzigen, kunt u de wijziging doorgeven door een e-mail te sturen naar via info@namasadministratie.nl. Opzeggingen die uiterlijk 31 december aan de VAR bekend zijn gemaakt, gaan in op 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar. Opzegging ontheft u niet van de verplichting om over het lopende jaar contributie te betalen.