Gebruiksvoorwaarden

Algemeen
Deze website (www.verenigingvoorbestuursrecht.nl) komt tot stand onder verantwoordelijkheid van de VAR Vereniging voor Bestuursrecht (verder: de VAR). Op de toegang tot en het gebruik van deze website zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van de website accepteert u de gebruiksvoorwaarden.

Informatieverstrekking
Alle informatie die op deze website wordt geplaatst, wordt zorgvuldig gecontroleerd. Wanneer u van mening bent dat de website fouten bevat of niet volledig is, verzoeken wij u contact op te nemen met de VAR (var@minbzk.nl).

Aansprakelijkheid
Hoewel aan de totstandkoming van deze website de uiterste zorg wordt besteed, aanvaarden de auteur(s), redacteur(en) en de VAR geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onvolkomenheden, noch voor gevolgen hiervan. De geboden informatie op deze website dient niet gebruikt te worden als juridisch advies.

Privacybeleid
De VAR draagt zorg voor de bescherming van uw privacy en neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen om de informatie die van u is verkregen te beschermen tegen onbevoegd gebruik. Lees hier onze privacyverklaring.  Persoonsgegevens die de gebruiker zelf achterlaat in een reactie zullen niet worden afgeschermd. Indien er sprake is van oneigenlijke plaatsing van persoonsgegevens zal de VAR de gegevens op verzoek zo spoedig mogelijk verwijderen.

Cookies
Om het gebruik van deze website te optimaliseren worden in beperkte mate cookies op uw computer geplaatst. U kunt uw browserinstellingen zodanig aanpassen dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld zodra u een cookie ontvangt. Het is echter mogelijk dat bepaalde onderdelen van de website niet of minder goed functioneren als cookies worden geweigerd. Lees hier onze privacyverklaring.

Reacties
Voor gebruikers van de website bestaat de mogelijkheid om op het weblog een reactie achter te laten. De door gebruikers geplaatste reacties vertegenwoordigen uitsluitend de mening van de gebruiker. De gebruiker is dan ook aansprakelijk voor zijn eigen bijdragen. Indien de gebruiker bijdragen wil plaatsen waarvan de rechten een ander toebehoren, dan dient de gebruiker een duidelijke auteursreferentie op te nemen in de bijdragen. De VAR behoudt zich het recht voor ongepaste reacties van de website te verwijderen.

Auteursrecht
Op de inhoud en vormgeving van alle uitingen van de VAR rust auteursrecht en databankenrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de VAR. Beeld en/of portretrecht en/of woordrecht kunnen (ook) van toepassing zijn.

Hergebruik
Het is niet toegestaan materiaal van de VAR te hergebruiken. Slechts in incidentele gevallen wordt hierop een uitzondering gemaakt. Vermeld bij uw verzoek de titel van het werk en de publicatiedatum. Vermeld ook waarin en waarom u het werk wilt opnemen, en de oplage of – als de publicatie elektronisch is – het (gemiddeld) aantal bezoekers.

Wijzigingen
De VAR behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De gebruiker is aan deze wijzigingen gebonden. Belangrijke wijzigingen zullen worden aangekondigd op de hoofdpagina van deze website.

Vragen, opmerkingen, suggesties en klachten
Voor eventuele op- en/of aanmerkingen, suggesties en klachten kunt u zich wenden tot de VAR (var@minbzk.nl). Zie ook de contactpagina.