Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

VAR-Jaarvergadering 2019

24 mei 2019 | 09:30 - 17:00

Op vrijdag 24 mei vindt in Utrecht de VAR Jaarvergadering 2019 plaats. Daar zullen vier preadviezen worden besproken onder de overkoepelende titel ‘De toekomst van de formele rechtskracht’.

Preadviezen

  • Het eerste preadvies van prof. Jaap Polak is getiteld ‘De toekomst van de formele rechtskracht; een inleidende beschouwing’. Hij bespreekt daarin het omstreden leerstuk van de formele rechtskracht in hoofdlijnen op twee deelgebieden, te weten de formele rechtskracht van besluiten en de competentie van de burgerlijke rechter en de formele rechtskracht in ketenbesluitvorming.
  • Het tweede preadvies is geschreven door dr. Thomas Sanders. Hij verdiept de bespreking van de leer van de formele rechtskracht in ketenbesluitvorming onder de titel ‘Liever rechtszekerheid dan rechtvaardigheid?’.
  • In het derde preadvies, getiteld ‘Een andere kijk op de formele rechtskracht’ biedt dr. Bart Roozendaal het rechtsvergelijkende perspectief. Het is bepaald opvallend te noemen dat het beginsel van de formele rechtskracht onbekend is in andere Europese landen. Roozendaal onderzoekt hoe de Duitse rechter omgaat met onderwerpen als de deskundigheid van de bestuursrechter, het concordantiebeginsel en de rechtszekerheid, zonder daarbij de leer van de formele rechtskracht te gebruiken.
  • En last but not least is daar het preadvies van dr. Marcelle Reneman over ‘Unierechtelijke grenzen aan de formele rechtskracht’. Zij gaat in op de vraag in hoeverre het Unierecht de procedurele autonomie van Nederland beperkt bij toepassing van de leer van de formele rechtskracht en de sterk daarmee samenhangende kracht van gewijsde.

Vlog

Aanmelden

Aanmelding is gesloten.

Vergaderstukken

Praktische informatie

Datum: 24 mei 2019
Aanvang programma:
9:45 uur – huishoudelijke vergadering
10.30 uur – inhoudelijke vergadering
Afronding om 17:00 uur met aansluitend een borrel
Locatie: Jaarsbeurs Utrecht (Mission zaal)

Kosten

De deelname aan de Jaarvergadering zelf is voor VAR-leden kosteloos. Voor het meelunchen vragen wij een bijdrage van € 15,-. Of u hier gebruik van wenst te maken, kunt u aangeven op het aanmeldformulier. Betaling dient plaats te vinden voorafgaand aan de vergadering door overmaking op rekeningnummer NL17INGB0000041521 t.n.v. VAR Vereniging voor bestuursrecht, onder vermelding van uw personalia en ‘lunch VAR jaarvergadering 2019’.

Niet-leden die de behandeling van de preadviezen willen bijwonen, kunnen zich melden bij de adjunct-secretaris via var@pelsrijcken.nl. Zij betalen € 75,- voor deelname aan het inhoudelijke gedeelte van de vergadering. U kunt ook lid worden van de VAR, dat kost slechts € 35,- per jaar (voor studenten € 25,-).

Gegevens

Datum:
24 mei 2019
Tijd:
09:30 - 17:00

Locatie

Jaarbeurs Utrecht
Jaarbeursplein
Utrecht, Nederland