Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Studiemiddag: Op de zaak betrekking hebbende stukken

20 juni 2019 | 14:00 - 17:00

Op donderdag 20 juni organiseert de VAR een studiemiddag over op de zaak betrekking hebbende stukken. Aanleiding voor deze middag zijn de arresten die de belastingkamer van de Hoge Raad in 2018 heeft gewezen (* ECLI-nrs onderaan dit bericht). De Hoge Raad heeft daarbij criteria gegeven over wanneer wel en wanneer niet sprake is van ‘op de zaak betrekking hebbende stukken’. De arresten zijn voor alle terreinen van het bestuursrecht relevant. Tijdens de studiemiddag wordt dit thema vanuit verschillende invalshoeken belicht. De VAR heeft drie sprekers bereid gevonden om hun visie te geven op het onderwerp en met de deelnemers in debat te gaan.

Guido de Bont start met een algemene inleiding over de arresten van de Hoge Raad. Daarna bespreekt hij het criterium: zijn de stukken van belang voor de rechterlijke beoordeling? De toepassing van dit criterium leidt er in de praktijk dikwijls toe dat omvangrijke dossiers worden overgelegd. Dit maakt de procedure voor zowel de partijen als de rechter niet werkbaar.De Bont geeft een oplossing hoe het anders kan.

Guido de Bont is advocaat bij de De Bont Advocaten en hoogleraar formeel belastingrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Elisabeth Pietermaat gaat vanuit het perspectief van het bestuursorgaan in op de vraag tot hoe ver de verplichting van bestuursorganen strekt om de op de zaak betrekking hebbende stukken in te dienen. Wat zijn precies de op de zaak betrekking hebbende stukken? Tot hoe ver reikt de verplichting om ook de stukken in te dienen die wel aan het bestuursorgaan ter beschikking staan of hebben gestaan, maar die hij niet heeft gebruikt ter onderbouwing van zijn besluit. Hoe zit dat bijvoorbeeld met interne documenten en concepten? Deze documenten behoren tot het intern beraad van bestuursorganen en zijn doorgaans niet openbaar. Hoe moet met deze documenten worden omgegaan in het licht van de jurisprudentie van de Hoge Raad?

Elisabeth Pietermaat is advocaat partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen.

Jacobine van den Brink belicht het thema vanuit de positie van de burger. Besluiten van bestuursorganen zijn steeds vaker mede gebaseerd op elektronisch vastgelegde gegevens of – bij de verdeling van schaarse publieke rechten – op de beoordeling van andere aanvragen. De vraag rijst of dergelijke elektronische gegevens en stukken die betrekking hebben op andere aanvragen zijn aan te merken als ‘op de zaak betrekking hebbende stukken’. Wanneer dat niet het geval zou zijn, dan rijst het gevaar dat de besluitvorming resulteert in een ‘black box’ waar de burger lastig grip op krijgt. Op welke wijze kan deze burger effectieve rechtsbescherming worden geboden? Wanneer deze stukken wel als op de zaak betrekking hebbend worden aangemerkt dan leidt dat tot andere vraagstukken. Denk aan de situatie waarbij het bestuursorgaan bij de verdeling van schaarse publieke rechten gehouden is om inzicht te geven in stukken van andere aanvragers. Wat betekent dit voor de rechten van deze aanvragers?

Jacobine van den Brink is hoogleraar Bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam.

Programma:

13.30 – 14.00 uur ​Inloop

14.00 – 14.10 uur​Welkom en introductie door middagvoorzitter Robert Jan Koopman

14.10 – 14:40 uur ​Inleiding verzorgd door Guido de Bont

14.40 – 15.00 uur ​Inleiding verzorgd door Elisabeth Pietermaat

15.00 – 15.20 uur ​Inleiding verzorgd door Jacobine van den Brink

15.20 – 15.50 uur ​Pauze

15.50 – 17.00 uur ​Debat aan de hand van stellingen

17.00 – 18.00 uur ​Afsluiting en borrel

(*) HR 4 mei 2018, ECLI:NL:HR:2018:672,

HR 17 augustus 2018, ECLI:NL:HR:2018:1316,

HR 17 augustus 2018, ECLI:NL:HR:2018:1319,

HR17 augustus 2018, ECLI:NL:HR:2018:1371.

Locatie

Haagse Campus Universiteit Leiden, Schouwburgstraat 2, Den Haag (zaal A2.05 (Let op! Dit is een gewijzigd zaalnummer)

Tijd

14.00 – 17.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur, start programma om 14.00 uur).

Kosten:

Gratis voor studentleden, anderen € 75, over te maken op rekeningnummer NL17INGB0000041521, t.a.v. VAR Vereniging voor Bestuursrecht, onder vermelding ‘studiemiddag 20 juni 2019′. U ontvangt geen factuur. Aanmelding verplicht tot betaling.

Voor advocaten die de bijeenkomst willen opvoeren voor NOVA-punten liggen er handtekeningenlijsten klaar.

Gegevens

Datum:
20 juni 2019
Tijd:
14:00 - 17:00