Huishoudelijke vergadering

Het huishoudelijke deel van de jaarvergadering is ook dit jaar los geknipt van de inhoudelijke jaarvergadering waarin de preadviezen worden besproken. De huishoudelijke vergadering vindt plaats op vrijdag 28 mei 2021 om 10.00 uur. De inhoudelijke jaarvergadering is verplaatst naar

Scheltemalezing 2021: Barmhartig bestuursrecht, lessen uit het privaatrecht

Digitaal

Scheltemalezing over evenredig bestuursrecht Ook dit jaar werkt de VAR mee aan de Scheltemalezing. Die zal dit jaar worden gegeven door prof. Alex Geert Castermans (Universiteit Leiden). Werktitel: Barmhartig bestuursrecht, lessen uit het privaatrecht. De digitale lezing en discussie zullen

Gratis

Europeanisering van het bestuursrecht

Digitaal

Eens in de zoveel jaren stelt het bestuur van de VAR een commissie in om een ingewikkeld en belangrijk onderwerp goed te laten doordenken door een breed samengestelde commissie van deskundigen. In dat kader heeft onlangs een VAR commissie onder

Gratis

VAR-jaarvergadering 2021: bestuursrecht in crisistijd

Jaarbeurs Utrecht Jaarbeursplein, Utrecht

Op vrijdag 5 november 2021 vindt de VAR-jaarvergadering 2021 plaats met als thema 'bestuursrecht in crisistijd'. Preadviezen De preadviezen zijn geschreven door: Jacobine van den Brink (UvA) Jan-Peter Loof (College voor de Rechten van de Mens) Jurien Korzelius (gemeente Amsterdam)

Jonge VAR 2021: Publieke taken en privaatrecht

Digitaal

De Jonge VAR 2021 heeft als thema publieke taken en privaatrecht. Centraal staat het verschijnsel dat veel (in ieder geval voormalige of in de ogen van burgers) publieke taken zijn uitbesteed aan private organisaties en daarmee (veelal) buiten het bereik