Jonge VAR 2019: Ondermijning

Volkshotel Wibautstraat 150, Amsterdam

Ieder jaar verschijnen van de hand van een aantal jonge juristen preadviezen over een actueel bestuursrechtelijk onderwerp; de preadviezen van de Jonge VAR. De Jonge VAR 2018 staat in het teken van ondermijning. Natuurlijk zijn alle VAR-leden van harte welkom.

€25

Huishoudelijke vergadering 2020

Het huishoudelijke deel van de jaarvergadering is dit jaar los geknipt van de inhoudelijke jaarvergadering waarin de preadviezen worden besproken. De huishoudelijke vergadering vindt plaats op vrijdag 30 oktober om 10.00 uur. In verband met de uitbraak van het coronavirus

Gratis

Scheltemalezing 2020: ‘Het doenvermogen van de wetgever’

Bij zijn afscheid als regeringscommissaris voor de algemene regels van bestuursrecht is Michiel Scheltema, als dank voor al zijn inspanningen die hij 35 jaar lang voor de Awb heeft verricht, de jaarlijks te houden Scheltemalezing in het leven geroepen. De

Gratis

VAR-jaarvergadering 2020: Maatwerk in het bestuursrecht

Digitaal

De VAR-jaarvergadering vindt dit jaar voor het eerst digitaal plaats op vrijdag 13 november 2020. Het onderwerp van de jaarvergadering is: maatwerk in het bestuursrecht. Preadviseurs zijn: Lukas van den Berge (UU), Sandra van Heukelom (Pels Rijcken), Marco Lurks &