Jonge VAR 2020: Experimenteren in het bestuursprocesrecht

Digitaal

Vrijdag 11 december is de volgende editie van de Jonge VAR. Die staat dit jaar in het teken van experimenteren in het bestuursrecht. Preadviezen De preadviezen zijn hier te downloaden. NTB-recensies In het NTB zijn recensies verschenen van de preadviezen.

Gratis

Studiemiddag: de uitvoering van regelgeving door bestuursorganen

Digitaal

Lessen van de toeslagaffaire In het maartnummer van het NTB is uitgebreid aandacht besteed aan de toeslagenaffaire. Maar liefst negentien auteurs hebben zich gebogen over de vraag wat er van deze affaire valt te leren. Hoe kan de toeslagenaffaire worden

Gratis

Studieochtend Online zittingen

Digitaal

Online zittingen Op 23 april 2021 verdiepen wij ons in online zittingen in het bestuursrecht. De bijeenkomst vindt van 10 tot 12 uur online plaats en wordt geleid door mr. R.C. Stam (College van Beroep voor het bedrijfsleven). Ten minste

Gratis

Huishoudelijke vergadering

Het huishoudelijke deel van de jaarvergadering is ook dit jaar los geknipt van de inhoudelijke jaarvergadering waarin de preadviezen worden besproken. De huishoudelijke vergadering vindt plaats op vrijdag 28 mei 2021 om 10.00 uur. De inhoudelijke jaarvergadering is verplaatst naar