Jonge VAR 2022

Amsterdam

De Jonge VAR heeft dit jaar als onderwerp: Burgerinitiatief en participatie. Op vrijdagmiddag 18 november, van 14.00-17.00 uur, worden drie preadviezen over dat onderwerp besproken. De bijeenkomst wordt gehouden in Amsterdam, bij advocatenkantoor Stibbe. De preadviseurs zijn Dorien Bakker (Rijksuniversiteit

Digitale studiebijeenkomst. Zaakstoedeling aan de rechter: goed geregeld?

Digitaal

Rechtspraak moet onafhankelijk en onpartijdig zijn. Zaken die aanhangig zijn bij rechterlijke instanties worden behandeld door individuele rechters, maar welke rechter behandelt welke zaak en hoe wordt dat bepaald? Die vraag betreft de toedeling van zaken aan rechters. Bij beslissingen

Scheltemalezing 2023

Den Haag

Bij het afscheid van Michiel Scheltema als regeringscommissaris voor de algemene regels van bestuursrecht, is als dank voor al zijn inspanningen die hij 35 jaar lang voor de Awb heeft verricht, de jaarlijks te houden Scheltemalezing in het leven geroepen.

VAR-jaarvergadering 2023: Zorgplichten in het bestuursrecht

Op vrijdag 12 mei 2023 vindt in de Jaarbeurs in Utrecht de jaarvergadering van de VAR plaats. Centraal staat de bespreking van vier preadviezen over het thema ‘Zorgplichten in het bestuursrecht’. De preadviezen zijn dit jaar geschreven door Maurits Ippel & Michiel