Studiemiddag: de uitvoering van regelgeving door bestuursorganen

Digitaal

Lessen van de toeslagaffaire In het maartnummer van het NTB is uitgebreid aandacht besteed aan de toeslagenaffaire. Maar liefst negentien auteurs hebben zich gebogen over de vraag wat er van deze affaire valt te leren. Hoe kan de toeslagenaffaire worden

Gratis

Studieochtend Online zittingen

Digitaal

Online zittingen Op 23 april 2021 verdiepen wij ons in online zittingen in het bestuursrecht. De bijeenkomst vindt van 10 tot 12 uur online plaats en wordt geleid door mr. R.C. Stam (College van Beroep voor het bedrijfsleven). Ten minste

Gratis

Huishoudelijke vergadering

Het huishoudelijke deel van de jaarvergadering is ook dit jaar los geknipt van de inhoudelijke jaarvergadering waarin de preadviezen worden besproken. De huishoudelijke vergadering vindt plaats op vrijdag 28 mei 2021 om 10.00 uur. De inhoudelijke jaarvergadering is verplaatst naar

Scheltemalezing 2021: Barmhartig bestuursrecht, lessen uit het privaatrecht

Digitaal

Scheltemalezing over evenredig bestuursrecht Ook dit jaar werkt de VAR mee aan de Scheltemalezing. Die zal dit jaar worden gegeven door prof. Alex Geert Castermans (Universiteit Leiden). Werktitel: Barmhartig bestuursrecht, lessen uit het privaatrecht. De digitale lezing en discussie zullen

Gratis

Europeanisering van het bestuursrecht

Digitaal

Eens in de zoveel jaren stelt het bestuur van de VAR een commissie in om een ingewikkeld en belangrijk onderwerp goed te laten doordenken door een breed samengestelde commissie van deskundigen. In dat kader heeft onlangs een VAR commissie onder

Gratis