Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Digitale studiebijeenkomst. Zaakstoedeling aan de rechter: goed geregeld?

1 december 2022 | 15:00 - 17:00

Rechtspraak moet onafhankelijk en onpartijdig zijn. Zaken die aanhangig zijn bij rechterlijke instanties worden behandeld door individuele rechters, maar welke rechter behandelt welke zaak en hoe wordt dat bepaald? Die vraag betreft de toedeling van zaken aan rechters.

Bij beslissingen over het verdelen van zaken over rechters spelen veel verschillende belangen. Zaakstoedeling moet transparant gebeuren, tot op zekere hoogte [volgens het EHRM: bij voorkeur]  at random, maar wel zodanig dat elke zaak door een deskundige rechter wordt behandeld. Voorkomen moet worden dat rechters zaken behandelen waar ze niet volledig onbevooroordeeld tegenover staan. Maar de toedeling mag ook niet ten koste gaan van een efficiënte afhandeling van het geheel van de zaken bij een bepaalde rechterlijke instantie.

Daarnaast speelt de vraag door wie en met toepassing van wat voor soort regels zaakstoedelingsbeslissingen moeten worden genomen. Kunnen gerechten zelf hun regels stellen en die laten uitvoeren door het gerechtsbestuur? Of is een wettelijke regeling nodig en is het gerechtsbestuur een te weinig onafhankelijk gremium om de toepassing van de zaakstoedelingsregels aan over te laten?

Over al dit soort vragen, variërend van heel principieel tot heel praktisch, wordt gediscussieerd tijdens een digitale bijeenkomst van de VAR. Deze heeft als doel te bezien hoe zaakstoedeling (nog) beter kan worden geregeld en georganiseerd dan nu het geval is. De digitale bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 1 december van 15.00-17.00 uur.

Sprekers zijn Judith Boeree (rechterlijk bestuurslid bij de Centrale Raad van Beroep) Areane Dorsman (vicevoorzitter Raad voor de rechtspraak) en Michiel van Emmerik (universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht, Universiteit Leiden).

Praktische informatie

Datum: donderdag 1 december 2022
Tijd: 15.00-17.00 uur
Locatie: digitaal

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk via deze link. Let op: aanmelden is mogelijk tot en met uiterlijk 29 november.

De link en instructies voor deelname aan de studiebijeenkomst ontvang je uiterlijk woensdag 30 november.

Kosten

Deelname is kosteloos.

Vragen?

Bij vragen kan contact opgenomen worden via var@pelsrijcken.nl.

 

Gegevens

Datum:
1 december 2022
Tijd:
15:00 - 17:00

Locatie

Digitaal