Yacintha Habicht ontvangt de VAR-Scriptieprijs 2024 uit handen van juryvoorzitter Willemien den Ouden

Yacintha Habicht wint VAR-Scriptieprijs 2024

Tijdens de jaarvergadering op 24 mei 2024 werd de tweejaarlijkse VAR-Scriptieprijs uitgereikt. Er waren 18 scripties die meedongen naar de prijs. De jury (Lukas van den Berge, Willemien den Ouden en Eline van Slijpe) was onder de indruk van de scripties, zo blijkt uit het juryrapport: “Stuk voor stuk lezenswaardige en vaak ook inspirerende betogen waarvan je je nauwelijks kunt voorstellen dat zij geschreven zijn door studenten in het kader van hun masterscriptie. De jury hoopt van harte dat al deze auteurs zullen worden uitgenodigd om lid te worden van de VAR, want zij zullen allen van toegevoegde waarde zijn bij de bestuurlijke debatten van de toekomst, zo hebben zij nu al laten zien.”

Omdat de jury het lastig vond om één winnaar te kiezen, werd een tussenstap ingelast: drie scripties werden aangemerkt als ‘potentiële winnaars’. Na die scripties opnieuw te hebben beoordeeld, eindigden twee scripties op een gedeelde tweede plaats. Het betreft allereerst de scriptie van Matthijs van der Beek, die rechtsvergelijkend onderzoek deed naar de overeenkomsten en verschillen inzake ambtshalve toepassing tussen het consumentenrecht en Europese grondrechten. Volgens de jury “interessant onderzoek dat tot nadenken stemt en dat op een gepassioneerde wijze is vastgelegd”. Daarnaast gaat het om de scriptie van Luna Berkedam over de theorie en praktijk van omgevingsdiensten. “Een waardevolle bijdrage aan het Nederlandse bestuursrechtelijk debat, daar waar het debat nog te weinig tot stand is gekomen”, aldus de jury.

De winnende scriptie is van de hand van Yacintha Habicht. Zij schreef over private partijen die een publieke taak uitvoeren en wat dat betekent voor de normering van hun handelen en de rechtsbescherming daartegen voor burgers. De jury oordeelde daarover: “Het onderwerp ontstatelijking is een veel besproken onderwerp en die discussie wordt in de scriptie ook scherp in beeld gebracht, maar er wordt door eigen onderzoek ook nieuwe kennis hierover gegenereerd. De auteur heeft aan de hand van onderzoek naar zowel publiekrechtelijk als privaatrechtelijk vormgegeven coronasteunmaatregelen laten zien hoe groot het verschil in rechtsbescherming voor de ontvangers van de steun in de praktijk is. Zij heeft concrete suggesties gedaan voor de verbetering van de rechtsbescherming van burgers die met private entiteiten te maken krijgen, met name door de Ombudsman meer bevoegdheden toe te kennen. Zij plaatst haar betoog bovendien midden in het huidige debat over de responsieve overheid en de menselijke maat en agendeert op deze wijze een oud en bekend probleem vanuit een nieuw perspectief.”

Tijdens de jaarvergadering droeg juryvoorzitter Willemien den Ouden het juryrapport voor, waarna aan winnaar Yacintha Habicht een oorkonde én een feestelijke bos bloemen werd overhandigd.

Gerelateerde berichten