VAR-bestuurslid Renske Imkamp

Nieuw bestuurslid: Renske Imkamp

Tijdens de algemene vergadering van de VAR op 24 mei 2024 is een nieuw bestuurslid benoemd: Renske Imkamp. Zij is advocaat bij De Graaf aan de Kade advocaten. Zij heeft zich toegelegd op het socialezekerheidsrecht, is voorzitter van de Specialisatievereniging Socialezekerheidsrecht en is vaste annotator bij Uitspraken Sociale Zekerheid.

Renske Imkamp neemt de plaats in die is ontstaan door het vertrek van Barbara van de Griend. Zij is teruggetreden uit het bestuur nadat zij de Centrale Raad van Beroep heeft verlaten en strafrechter is geworden bij de rechtbank Den Haag.

In zijn jaarrede heeft voorzitter Bert Marseille toegelicht dat de benoeming van Renske Imkamp het resultaat is van de keuze om het bestuur te verbreden, zodat alle geledingen van het bestuursrecht daarin vertegenwoordigd zijn. Hij zei daarover: “Ik vind de VAR om allerlei redenen een geweldige vereniging, maar het is ook een vereniging waarvoor geldt dat niet alle geledingen van het bestuursrecht er in gelijke mate in vertegenwoordigd zijn. Om het dichtbij te houden, kijk maar naar het bestuur: wel vertegenwoordigers van de universiteiten, niet van de hbo’s, wel van de hoogste rechters, niet van de rechtbanken, wel van de grote advocatenkantoren, niet van de sociale advocatuur – en zo kan ik nog wel even doorgaan. Voor ons als bestuur was dat de afgelopen tijd een belangrijk punt van discussie. We hebben heel bewust ervoor gekozen om te kijken hoe we de geledingen binnen het bestuursrecht die op dit moment niet in het bestuur van de VAR zijn vertegenwoordigd, daarin een plaats kunnen geven. De benoeming van Renske Imkamp in de vacature van Barbara van der Griend is daar het concrete resultaat van.”

Gerelateerde berichten