Studiemiddag conceptwetsvoorstel versterking waarborgfunctie Awb

Op 19 april 2024 organiseert de VAR in Den Haag een studiemiddag over het conceptvoorstel voor een Wet versterking waarborgfunctie Awb. Op 1 februari 2024 is de internetconsultatie over dit conceptwetsvoorstel gestart. De voorgestelde aanpassingen van de Algemene wet bestuursrecht hebben tot doel de overheid te stimuleren besluiten begrijpelijker te maken, zich bij de uitvoering van taken meer te verplaatsen in de burger en zich minder formeel op te stellen. Het voorstel is een vervolg op de kabinetsreactie naar aanleiding van het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag en door de Tweede Kamer aanvaarde moties.

Bekijk alle informatie in de activiteitenagenda en meld u aan!

Gerelateerde berichten