Studiemiddag over het rapport Verbreding van bestuursrechtspraak

Het rapport van de VAR-commissie ‘Verruiming bevoegdheden bestuursrechter’ is af! De commissie werd in 2017 door het bestuur van de VAR in het leven geroepen en had als doel te onderzoeken of er behoefte bestaat aan verruiming van de bevoegdheden van de bestuursrechter.

Voorzitter van de commissie was Ben Schueler, staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en hoogleraar in Utrecht. Ben overleed op 20 januari dit jaar, vlak voor de voltooiing van het rapport. Onder gezamenlijk voorzitterschap van Ymre Schuurmans en Kars de Graaf is het rapport deze zomer gereedgekomen. Het heeft als titel Verbreding van bestuursrechtspraak en ligt nu bij de uitgever. Het verschijnt rond Kerst.

Het rapport betreft, zoals de titel al zegt, de vraag naar de wenselijkheid van de verbreding van de bestuursrechtspraak. De bestuursrechter houdt zich op dit moment lang niet met alle bestuursrechtelijke geschillen bezig. Zou de bestuursrechter bevoegd moeten worden beroepen tegen algemene regels te behandelen en zou hetzelfde moeten gelden voor verzoeken over feitelijk handelen? Hoe ruim zou haar bevoegdheid moeten zijn ter zake van schadevergoeding en bevoegdhedenovereenkomsten? En wat betekent digitalisering voor de bevoegdheid van de bestuursrechter?

Al deze vragen zijn in het rapport aan de orde en zijn onderwerp van gesprek op een studiemiddag die op donderdag 1 februari 2024 (13.00-17.00) in Amsterdam (UvA, Roeterseilandcampus) wordt gehouden.

Op dit moment zijn we bezig met het programma voor de middag. De belangrijkste kenmerken zijn dat we veel jonge mensen aan het woord willen laten en veel ruimte voor discussie willen bieden. Het precieze programma verschijnt zo snel mogelijk op de website van de VAR.

Opgave is al wel mogelijk.

Opgave: Vul het aanmeldformulier in

Kosten: € 25,- voor zowel leden als niet-leden. De entree voor studenten is gratis. Het bedrag dient te worden overgemaakt op rekeningnummer NL17INGB0000041521 t.n.v. VAR Vereniging voor bestuursrecht, onder vermelding van personalia en “Verbreding bestuursrechtspraak 1 februari 2024”. Je ontvangt geen factuur. Als je je aanmeldt, ben je verplicht om te betalen.

Gerelateerde berichten