Bijeenkomst aanbieden Handvest overheid-burger aan de minister van BZK

Welke kwaliteit van dienstverlening en besluitvorming moet de overheid haar burgers bieden? In het kader van het project #BestuursrechtBeter van de VAR heeft een panel van ervaringsdeskundigen zich over die vraag gebogen. Het resultaat: een Handvest overheid-burger, waarin de overheid zich tot de burger richt en vertelt aan welke tien concrete gedragsregels zij zich gebonden acht in haar contact met de burger. Op donderdag 22 juni, 10.45-11.30 uur, bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Turfmarkt 147 te Den Haag, vindt een bijeenkomst plaats waar het Handvest overheid-burger wordt aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hanke Bruins Slot. Meer informatie over deze bijeenkomst vindt u via deze link.

Gerelateerde berichten