Een portretfoto van wijlen Ben Schueler

Symposium Effectieve geschilbeslechting, geïnspireerd door het werk van Ben Schueler

Op donderdagmiddag 29 februari 2024 wordt in Utrecht door de Universiteit Utrecht, de Raad van State, de Vereniging voor Bouwrecht en de VAR, Vereniging voor bestuursrecht, een symposium georganiseerd waarin het wetenschappelijke werk van Ben Schueler centraal staat.

Het symposium vindt plaats in het Academiegebouw Utrecht, van 12.30-17.00 uur.

Ben Schueler was tot zijn volkomen onverwachte overlijden op 20 januari dit jaar Staatsraad bij de Raad van State en hoogleraar bestuursrecht, in het bijzonder het omgevingsrecht, aan de Universiteit Utrecht. Vanaf de publicatie van zijn proefschrift in 1994 heeft hij in verschillende hoedanigheden zijn stempel gedrukt op de ontwikkeling van het bestuursrecht en het omgevingsrecht in Nederland.

Tijdens het symposium zullen verschillende sprekers reflecteren op het wetenschappelijke werk van Ben over de bestuurs- en omgevingsrechtelijke thema’s die hem aan het hart gingen en de betekenis van dat werk voor de huidige en toekomstige rechtspraktijk. Ook wordt stilgestaan bij zijn hoedanigheid van – onder meer – docent, (promotie)begeleider, bestuurder en rechter.

Kortom, een bijzondere bijeenkomst voor iedereen die Ben, het bestuursrecht en het omgevingsrecht een warm hart toedraagt. Noteer alvast de datum!

Met vriendelijke groet,

Bart-Jan van Ettekoven (Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak), Frank Groothuijse (Afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie UU), Daan Korsse (Vereniging voor Bouwrecht), Bert Marseille (VAR, Vereniging voor bestuursrecht) en Rob Widdershoven (Afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie UU)

Gerelateerde berichten