Bij het afscheid van Michiel Scheltema als regeringscommissaris voor de algemene regels van bestuursrecht, is als dank voor al zijn inspanningen die hij 35 jaar lang voor de Awb heeft verricht, de jaarlijks te houden Scheltemalezing in het leven geroepen.

De lezing wordt in 2023 gegeven door prof.mr. Y.E. (Ymre) Schuurmans, hoogleraar Staats- en bestuursrecht, in het bijzonder bestuursprocesrecht, aan de Universiteit Leiden.

Toegang tot het (bestuurs)recht
Bestuursrechtelijke procedures zijn ontworpen om laagdrempelig te zijn. Er is een informele voorprocedure, geen verplichte rechtsbijstand en een doorzendplicht als je aan het verkeerde loket staat. Toch blijken in de praktijk vele burgers hun weg naar rechtsbescherming niet te kunnen vinden. Zij worden geacht zelfredzaam te zijn bij het doen van een aanvraag en bij het instellen van bezwaar en beroep in bestuursrechtelijke procedures. In deze derde Scheltema-lezing gaat prof.mr. Y.E. (Ymre) Schuurmans in op de toegang tot bestuursrechtelijke procedures, de rechtsbeschermingsproblemen die burgers daarbij ervaren en hun mogelijkheden om voor rechtshulp en gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking te komen. Zij analyseert de bevindingen aan de hand van internationale normen voor mensgerichte procedures.

Praktische informatie

Voor alle praktische informatie en de mogelijkheid tot aanmelden wordt verwezen naar de website van de Universiteit Leiden.

Gerelateerde berichten