VAR-Scriptieprijs 2022

Tijdens de jaarvergadering op 20 mei 2022 is voor de tweede maal de VAR-Scriptieprijs uitgereikt. Juryvoorzitter Reinier van Zutphen maakte tijdens een feestelijke uitreiking bekend dat de VAR-Scriptieprijs 2022 is gewonnen door Lise Mitsinga. Zij ontvangt de prijs voor haar scriptie ‘Naar een responsieve rechtsstaat. Een onderzoek naar de principle against fettering of discretion ten behoeve van responsiviteit en maatwerk bij de opstelling, toepassing en toetsing van beleidsregels’. Met haar scriptie, die eerder al was opgemerkt door het NJB en ook heeft geleid tot een publicatie in JBPlus, heeft Lise Mitsinga een waardevolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Nederlandse bestuursrecht. Het VAR-bestuur feliciteert Lise van harte!

De juryvoorzitter sprak ook mooie woorden over de scripties van de twee andere genomineerden: Eline van Slijpe, die haar scriptie schreef over de vraag of de hoorplicht in de Awb ‘EU-proof’ is, en Youri Pluis, die in zijn scriptie ingaat op de mogelijkheden van de bestuursrechter om gebonden bevoegdheden op evenredigheid te (gaan) toetsen en de wenselijkheid daarvan.

De drie scripties zijn hieronder te lezen.

Naast juryvoorzitter Reinier van Zutphen bestond de jury dit jaar uit Anna Collignon, Hanna Sevenster, Juliette van der Jagt-Jobsen en Leo Damen.

Gerelateerde berichten