Save the date: Jonge VAR 2022 op 18 november 2022

De Jonge VAR heeft dit jaar als onderwerp: Burgerinitiatief en participatie. Op vrijdagmiddag 18 november, van 14.00-17.00 uur, worden drie preadviezen over dat onderwerp besproken. De bijeenkomst wordt gehouden in Amsterdam, bij Stibbe (Beethovenplein 10, 10 minuten lopen van station Amsterdam Zuid).

De preadviseurs zijn Dorien Bakker (Rijksuniversiteit Groningen), Esmée Driessen (Universiteit Leiden) en Meike Pakkert en Jelmer Ypinga (Stibbe).

Het preadvies van Dorien Bakker gaat over financiële participatie. Wat zijn de grenzen aan overheidshandelen, in het stelsel van de Wro, de Wabo en de Omgevingswet, om financiële participatie te stimuleren? In haar preadvies gaat zij onder meer in op de functie die de  maatschappelijke tender kan vervullen bij financiële participatie en op de grenzen die het specialiteitsbeginsel stelt.

Startpunt van het preadvies van Esmée Driessen is de notie dat wensen van burgers die taken willen uitvoeren of overnemen in het publieke domein, ter behartiging van een maatschappelijk belang, en overheden die dat soort initiatieven steunen, overeenkomen, maar dat de praktijk vaak anders is. In hoeverre kan het dienstbaarheidsbeginsel een rol spelen bij het faciliteren van burgerinitiatieven? Welke praktische handvatten voor de praktijk zouden eruit gedestilleerd kunnen worden en – belangrijker – zou het een oplossing kunnen zijn voor fricties tussen overheid en burger bij burgerinitiatieven?

Meike Pakkert en Jelmer Ypinga richten zich in hun preadvies op de implementatie van de inspraakrechten uit het Verdrag van Aarhus in het huidige en toekomstige omgevingsrecht. Voldoet die regeling aan de eisen van het Verdrag en wordt daarmee ook tegemoetgekomen aan de wensen van de wetgever en de behoeften van betrokken actoren?

De preadviezen verschijnen eind oktober op de website van de VAR.

Zie deze link voor meer informatie over de wijze van aanmelding.

Gerelateerde berichten