Gezamenlijk webinar VAR en VMR: Wordt de Awb Aarhus-proof? Over de wijziging van de Awb naar aanleiding van het Varkens in Nood-arrest

De Awb is gedeeltelijk in strijd met het Verdrag van Aarhus. Op 14 januari 2021 werden immers bestuursrechtjuristen op het terrein van het milieu- en omgevingsrecht opgeschrikt door het Varkens in Nood-arrest van het HvJ EU. Daarin bleek art. 6:13 Awb gedeeltelijk in strijd met het Verdrag van Aarhus, omdat deelnemen aan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afd. 3.4 Awb (uov) voor het betrokken publiek geen vereiste mag zijn voor de ontvankelijkheid van een beroep tegen een Aarhus-besluit. Ook werd duidelijk dat het publiek met inspraakrechten, zich op die rechten moet kunnen beroepen bij een rechter. Het arrest is door de ABRvS ruimhartig vertaald in uitspraken van 14 april (een belanghebbende kan ontvankelijk procederen tegen een omgevingsrechtelijk besluit, ook als hij niet deelnam aan de uov) en 4 mei 2021 (een niet-belanghebbende die wel deelnam aan de uov wordt in weerwil van art. 8:1 Awb ontvangen in een bestuursrechtelijke procedure tegen een omgevingsrechtelijk besluit). Daarbij merkte de hoogste bestuursrechter al fijntjes op dat het aan de wetgever is om de Awb Aarhus-proof te maken. Een daartoe strekkend wetsvoorstel is inmiddels in consultatie gebracht via https://www.internetconsultatie.nl/awbvarkensinnood/b1 Hoe wil de regering de Awb Aarhus-proof maken? Welke keuzes worden er gemaakt? Is het voldoende? Is het werkbaar? Over die vragen organiseren de VAR, Vereniging voor bestuursrecht, en de VMR, Vereniging voor Milieurecht, op 2 juni gezamenlijk een webinar (online via zoom). Informatie over aanmelden is te vinden via deze link.

Gerelateerde berichten