#BestuursrechtBeter: Expertmeetings Burger tussen wal en schip

Hoe gemakkelijk/moeilijk is de overheid te vinden voor iemand met een probleem waar de overheid bij kan helpen of een conflict met de overheid dat om een oplossing vraagt? In de praktijk blijkt: vaak heel moeilijk, of helemaal niet. Waarom gaat het mis, en hoe kan het beter? En wat is een ideale rolverdeling tussen de overheid zelf en instanties die zich met ondersteuning van burgers bezighouden? Die vraag is extra urgent nu wordt voorgesteld in de Algemene wet bestuursrecht een zorgplicht voor de overheid tot het bieden van passende ondersteuning aan burgers op te nemen. 

In het kader van #BestuursrechtBeter, ondersteund door de Vereniging voor Bestuursrecht, willen we een bestuursrechtelijk plan maken zodat burgers die problemen ervaren in hun contact met de overheid hun weg naar een oplossing beter weten te vinden.

Tijdens twee expertmeetings willen we in gesprek gaan met personen van binnen en buiten de overheid die hetzij beleidsmatig, hetzij in de praktijk van de uitvoering te maken hebben met situaties waarin het burgers niet lukt de weg naar (een oplossing voor hun problemen met) de overheid te vinden.

Meer informatie over het project en opzet van de expertmeetings, die worden geleid door Reinier van Zutphen (Nationale ombudsman) en Pieter Verhoeve (burgemeester van Gouda) en plaatsvinden op 31 maart en 8 april, in de onderstaande bijlage.

Gerelateerde berichten