VAR-Lex Michielsprijs 2021

Tijdens de jaarvergadering op 5 november jl. is voor de vierde maal de VAR-Lex Michielsprijs uitgereikt. Juryvoorzitter Rob Widdershoven maakte tijdens een feestelijke uitreiking bekend dat deze prijs, die slechts eenmaal in de vier jaar wordt uitgereikt, wordt toegekend aan Marc Wever.

Wever ontvangt de VAR-Lex Michielsprijs voor zijn dissertatie ‘Kwaliteit van bestuursrechtelijke bezwaarprocedures’, waarin hij onderzoek verricht naar de vraag welke wijze van inrichting van de bezwaarprocedure de hoogste kwaliteit van bezwaarbehandeling oplevert. Volgens de jury heeft hij daarmee met toepassing van innovatieve empirische methoden het bestuursrecht verrijkt met inzichten over de bezwaarprocedure die afwijken van onze intuïtie.

De juryvoorzitter sprak ook mooie woorden over de dissertaties van Floor Bakker (Billijkheidsuitzonderingen) en Thomas Sanders (Invordering door de overheid), die samen met de dissertatie van Wever op de shortlist van de jury stonden.

De jury bestond dit jaar uit Rob Widdershoven (vz.), Jacobine van den Brink, Bert Marseille en Johan Wolswinkel. Het juryrapport is hier te lezen:

De VAR-Lex Michielsprijs wordt eens in de vier jaar wordt uitgereikt aan een bestuursrechtjurist die naar het oordeel van de jury een innovatieve prestatie heeft verricht, in welke vorm dan ook, die een belangrijke bijdrage leverde aan de ontwikkeling van, of de belangstelling voor het bestuursrecht. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 2000,- en de mogelijkheid om vier keer een column op de VAR-website te plaatsen.

Gerelateerde berichten