#Bestuursrechtbeter: zes projecten om het bestuursrecht beter te maken

Wat is de top 3 van problemen in het bestuursrecht? Hoog scoren: de uitvoering van wetgeving door de overheid is vaak onnodig streng, veel burgers lukt het niet hun aanspraken jegens de overheid te verzilveren en het schort aan de toegang tot procedures van bezwaar en beroep. Daar moet iets aan gebeuren. Onder het motto #Bestuursrechtbeter is daarom een groep praktijkjuristen en wetenschappers aan de slag gegaan met ideeën om daadwerkelijk een verandering in het bestuursrecht in gang te zetten. Deze groep werkt vanuit de VAR en gaat concreet met de volgende zes projecten aan de slag:

(1) Digitale bestuursrechtelijke helpdesk;

(2) Op zoek naar best practices in de uitvoering;

(3) Onderwijsvernieuwing;

(4) Burgers tussen wal en schip

(5) Het gelijkheidsbeginsel revisited en

(6) De bestuursrechtelijke methode.

Onderstaand document bevat per project: een korte omschrijving van de inhoud van het project, de input die gevraagd wordt ten behoeve van het project en de e-mailadressen van de contactpersonen van het project.

Personen die geïnteresseerd zijn om aan een van de projecten deel te nemen, zijn van harte uitgenodigd om zich te melden bij de in het document genoemde contactpersonen. We hopen op vele reacties, zodat we het bestuursrecht daadwerkelijk beter kunnen maken.

#bestuursrechtbeter

Gerelateerde berichten