Publicatie ‘Europa en het algemeen bestuursrecht’ staat online

Eens in de zoveel jaar stelt het bestuur van de VAR een commissie in om een ingewikkeld en belangrijk onderwerp goed te laten doordenken door een breed samengestelde commissie van deskundigen. In het kader van die traditie is een VAR-commissie gevraagd te rapporteren over de invloed van de Unierechtelijke algemeen bestuursrechtelijke regels en beginselen op de theorie en de praktijk van het Nederlandse algemeen bestuursrecht. Het rapport dat tot stand kwam onder het voorzitterschap van Rob Widdershoven, is te vinden op de besloten ledenpagina.  

Het mei nummer van het NTB zal zijn gewijd aan dit mooie boek en in juni wordt er een digitale VAR-studiemiddag georganiseerd over het boek en de reacties daarop in het NTB. Nadere informatie volgt later.

Gerelateerde berichten