NTB-nummer over de toeslagenaffaire

In het maartnummer van het NTB is uitgebreid aandacht besteed aan de toeslagenaffaire. Maar liefst negentien auteurs hebben zich gebogen over de vraag hoe de toeslagenaffaire kan worden aangegrepen om het bestuursrecht beter te laten functioneren. Dit nummer is voor onze leden te raadplegen op de besloten ledenpagina. Abonnementhouders van Kluwer kunnen het nummer raadplegen via deze link.

De inzichten en ideeën uit deze bijdragen leken de redactie van het NTB en de VAR een even mooi als noodzakelijk startpunt voor verdere discussie. Die vindt plaats op woensdag 14 april en op woensdag 21 april, van 15.00-17.00 uur.

Gerelateerde berichten