VAR-studiemiddag: Een leefbare stad, hoe reguleer je dat?

In veel steden neemt de drukte toe, mede door een groeiend aantal toeristen. Dat plaatst overheden voor lastige uitdagingen om de stad leefbaar te houden. Welke mogelijkheden zijn er om met het oog op de leefbaarheid diensten zoals airbnb, groepsfietsen en rondleidingen te reguleren? Wanneer kan worden gekozen voor een verbod of vergunningenplafond en welke eisen stelt de Dienstenrichtlijn in dit verband?

Tijdens de VAR-studiemiddag op donderdag 10 oktober staan deze en andere vragen rondom het bestrijden van druktegerelateerde problemen centraal. De sprekers zijn:

  • Marleen Botman, Pels Rijcken
  • Annemarie Drahmann, Universiteit Leiden
  • Jurien Korzelius en Lotte van der Laan, gemeente Amsterdam

Datum

Donderdag 10 oktober 2019

Tijdstip

14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur) tot 17.00 uur (met aansluitend een borrel).

Locatie

Roeterseilandcamp, Gebouw A, zaal 310 REC-A Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam. [Let op: het adres is gewijzigd!]

Kosten

Gratis voor studentleden, anderen € 75, over te maken op rekeningnummer NL17INGB0000041521, t.a.v. VAR Vereniging voor Bestuursrecht, onder vermelding ‘studiemiddag 1o oktober 2019′. Je ontvangt geen factuur. Als je je aanmeldt, ben je verplicht om te betalen.

NOvA-punten

Voor advocaten die de bijeenkomst willen opvoeren voor NOvA-punten liggen er handtekeningenlijsten klaar.

Gerelateerde berichten