Op vrijdag 29 november a.s.is het weer zover! Dan zal de Jonge VAR plaatsvinden te Amsterdam (van 14 tot 17 uur in Volkshotel, Wibautstraat 150). Het thema is dit jaar ‘ondermijning’. Drie jonge VAR leden schrijven de preadviezen, te weten Michelle Bruijn (Rijksuniversiteit Groningen), Jules de Kort (Pels Rijcken) en Antoinette Wilschut (gemeente Amsterdam).

Michelle schrijft over de integrale aanpak van drugscriminaliteit en het gebruik van het frame ‘ondermijning’ om de War on Drugs nieuw leven in te blazen. Het preadvies van Jules gaat over de rol die de gemeente kan spelen bij de aanpak van ontwrichtende effecten van ondermijnende criminaliteit op de samenleving, en de ruimte om gerichte maatregelen te treffen. Antoinette ten slotte, zal de Amsterdamse situatie schetsen met enkele casus en zal vervolgens ingaan op de tegenstelling tussen de enthousiaste bestuurlijke opinie over de noodzaak om ondermijning stevig aan te pakken en de veel terughoudender geluiden die vanuit de bestuursrechtelijke hoek klinken.

Leden en niet leden zijn van harte welkom! Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

Gerelateerde berichten