Studiedag over Judicial Review of Administrative Action

Op 27 oktober 2017 organiseert de Universiteit Maastricht een rechtsvergelijkende studiedag over Judicial Review of Administrative Action. Tijdens deze dag zullen vooraanstaande sprekers uit de hele EU en ook de VS gemeenschappelijkheden en verschillen van de stelsels van bestuursrechtelijke rechtsbescherming bediscussiëren. Daarbij komt bijvoorbeeld aan de orde in hoeverre een ius commune ontwikkeld en of het EU-recht een harmoniserend effect op nationale systemen van rechtsbescherming heeft gehad.

De conferentie wordt georganiseerd vanwege het afronden van het Ius Commune Casebook on Judicial Review of Administrative Action. Het is een zeer bijzondere gelegenheid om in Nederland met (enkele van) de meest vooraanstaande bestuursrechtelijke wetenschappers in de EU van gedachten te wisselen, waaronder, Bernard Auby (Paris), Sacha Prechal (HvJ Luxemburg), Ann Rose Ackerman (Yale),  Paul Craig (Oxford) en anderen. Het programma en de inschrijvingsmogelijkheid zijn hier te vinden. Deelname is zonder kosten.

Gerelateerde berichten