VAR-Studiemiddag Rechtseenheid in het bestuursrecht

Op donderdag 12 oktober a.s. organiseert de VAR een studiemiddag over de rechtseenheid in het bestuursrecht.

De afgelopen jaren is er rond dit onderwerp veel discussie geweest, die o.a. heeft geleid tot indiening van het wetsvoorstel Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak en een advies van de Commissie rechtseenheid bestuursrecht. Hoewel het wetsvoorstel plotseling werd ingetrokken en de Hoge Raad, de ABRvS, de CRvB, het CBb en de Raad voor de rechtspraak in een gezamenlijk verzoek aan de politiek verzochten om voorlopig geen institutionele veranderingen door te voeren, blijft de rechtseenheid natuurlijk een onderwerp dat aandacht vraagt. In het verzoek geven de rechters aan een voorkeur te hebben om via inhoudelijke samenwerking de rechtseenheid te bewaken en te bevorderen. Hoe kan die samenwerking er in de praktijk uitzien? Waar liggen kansen en risico’s en in hoeverre zijn de voorstellen van de Commissie rechtseenheid daarbij nog bruikbaar? Daarover wordt gediscussieerd en u bent daarbij van harte welkom!

Sprekers:

  1. Raymond Schlössels (Radboud Universiteit) met als referent Ymre Schuurmans (Universiteit Leiden);
  2. Adriënne de Moor van Vugt (UvA) met als referent Rolf Ortlep (Universiteit Utrecht);
  3. André Verburg (Rechtbank Midden-Nederland) met als referent Tom Barkhuysen (Stibbe en Universiteit Leiden).

Locatie:

Academiegebouw Universiteit Utrecht.

Tijd:

Inloop vanaf 14.00 u, start programma om 14.30 u met aansluitende borrel.

Aanmelden:

via var@pelsrijcken.nl. U ontvangt geen afzonderlijke bevestiging van inschrijving.

Kosten:

gratis voor student-leden, andere leden € 75, over te maken op rekeningnummer NL17INGB0000041521, t.a.v. VAR Vereniging voor Bestuursrecht te Eemnes, onder vermelding ‘studiemiddag 12 oktober 2017’. U ontvangt geen factuur.

Voor advocaten die de bijeenkomst willen opvoeren voor NOVA-punten liggen er handtekeningenlijsten klaar.

Inlichtingen: www.verenigingvoorbestuursrecht.nl; Amy Elzakkers, tel. 070-5153884 (kantooruren), e-mail var@pelsrijcken.nl.

Gerelateerde berichten