VAR-pleitwedstrijd dit jaar in hartje Amsterdam

De pleitdag van de VAR-pleitwedstrijd vindt dit jaar plaats in de Oudemanhuispoort, het ruim 400 jaar oude onderkomen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Studententeams van negen verschillende universiteiten dingen hier op 17 mei mee naar de hoogste eer: zich winnaar mogen noemen van de VAR-pleitwedstrijd 2017.

Daarnaast krijgt het winnende team natuurlijk ook de wisselbeker en een VAR-lidmaatschap (inclusief uitnodiging voor de VAR-jaarvergadering). Bovendien dineert het winnende team na de finale met de organisatoren van de wedstrijd en de voorzitter van de VAR.

Bomen kappen en een hunebed verplaatsen

De casus van de wedstrijd, ontworpen door mr. J.A. Hagen, draait dit jaar om een vergunning voor de aanleg van een provinciale verbindingsweg. Voor de weg moeten bomen worden gekapt en moet mogelijk zelfs een hunebed verplaatst worden. Verschillende partijen komen hiertegen op.

In de eerste schriftelijke ronde van de pleitwedstrijd hebben de studententeams namens de betrokkenen een beroepschrift ingediend tegen de uiteindelijke besluitvorming, en in de tweede schriftelijke ronde een verweerschrift namens Gedeputeerde Staten en het college van B&W. De jury die de schriftelijke stukken beoordeelde, bestond uit Mr. L.M. Koenraad (voorzitter), mr. D. Brugman en mr. S. van Heukelom-Verhage.

Op 17 mei zijn er twee pleitrondes waarbij de teams elkaar voor het eerst in de ogen kunnen kijken. Ieder team treedt een keer op als appellant en een keer als verweerder. Elke zitting kent korte inleidingen, repliek en dupliek. De rechters stellen vragen en bepalen het verloop van de zitting. In de finale staan de drie teams met de meeste punten tegenover elkaar.

Programma en organisatie

9.00-9.30 Ontvangst in hal Oudemanhuispoort
9.30-9.40 Welkom pleitteams en rechters/juryleden
9.40-10.00 Opening door dagvoorzitter prof.mr. A.J.C. de Moor-van Vugt en toespraak VAR-voorzitter prof.mr. W. den Ouden
10.15-11.00 Voorronde 1
11.15-12.00 Voorronde 2
12.15-13.00 Voorronde 3
12.30-14.00 Lunch
14.00-14.15 Bekendmaking tussenuitslagen
14.15-15.15 Voorbespreking teams finalecasus
15.30-16.15 Finale
16.15-16.45 Prijsuitreiking door juryvoorzitter mr. L.M. Koenraad
16.45-18.15 Borrel
18.30-22.00 Diner voor winnend team

De inhoudelijke organisatie van de VAR-pleitwedstrijd 2017 is in handen van prof. dr. Adrienne de Moor-van Vugt en dr. Klaske de Jong; de logistieke organisatie wordt verzorgd door Marlies Woltjer en Lilian Ramdien. Vragen kunnen het best gesteld worden via varpleitwedstrijd2017@gmail.com.

Foto: Dirk Gillissen

Gerelateerde berichten