Uitnodiging Jonge VAR 2016: Grensoverschrijdend bestuursrecht [update 25/11]

Graag nodigt de VAR haar leden uit voor de jaarlijkse bijeenkomst van de Jonge VAR op vrijdag 25 november 2016. Ook niet-leden zijn welkom. De bijeenkomst vindt plaats in de grote zittingszaal van de Hoge Raad.

Het onderwerp is dit jaar: Grensoverschrijdend Bestuursrecht. [update 25/11: alle preadviezen zijn toegevoegd]

In ons bestuursrecht zijn territoriale grenzen van groot belang voor de bevoegdheid van het bestuursorgaan om op te treden. Door technologische ontwikkelingen en de toenemende mobiliteit van mensen zijn territoriale grenzen echter steeds minder een natuurlijke barrière.

Enkele voorbeelden: Een Chinese onderneming die zijn producten via een Belgische website aanbiedt aan Nederlandse consumenten. Een Ghanese en Zuid-Afrikaanse onderneming die gaan fuseren en een groot deel van de Europese markt in handen hebben. Een Amerikaans softwarebedrijf dat via een app gegevens verwerkt van een Nederlandse gebruiker. Een succesvolle Japanse ondernemer die binnen Europa shopt naar het gunstigste belastingklimaat. Deze voorbeelden zijn allang niet meer hypothetisch. De vraag naar de toepasselijkheid en de reikwijdte van de regels waarop de nationale bestuursorganen toezien wordt steeds actueler.

De VAR heeft vier preadviseurs bereid gevonden zich op het onderwerp te storten en een preadvies op te stellen:

  • Mr. Friederike van der Jagt, senior Legal Counsel Privacy bij AVG Technologies, onderdeel van Avast
  • Mr. Raoul Klein, senior juridisch medewerker bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM)
  • Mr. Ralph Tak, senior juridisch medewerker bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM)
  • Mr. Martijn Weijers, wetenschappelijk medewerker bij de Hoge Raad der Nederlanden

De preadviseurs zullen het onderwerp ieder vanuit hun eigen rechtsgebied belichten. Aan de preadviezen gaat een algemeen deel vooraf waarin aan de hand van de beginselen ontwikkeld in het volkenrecht en het internationaal publiek- en privaatrecht wordt uitgelegd hoe ver de bevoegdheid van staten reikt om regels op te stellen die gelden buiten hun grondgebied en deze te handhaven (dit algemene deel is opgesteld door Mr. Raoul Klein & Mr. Ralph Tak).

Friederike van der Jagt staat in haar preadvies stil bij de vragen die rijzen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens staan allang niet meer alleen in papieren dossiers of op lokale servers, maar worden steeds vaker in de (wereldwijde) cloud opgeslagen. Op welke wijze kunnen de Europese nationale privacytoezichthouders, en in het bijzonder de Autoriteit Persoonsgegevens, rechtsmacht uitoefenen over persoonsgegevens die zich niet meer binnen hun grondgebied bevinden? Maakt grenzeloos machteloos?

Preadvies: Maakt grenzeloos machteloos

Raoul Klein en Ralph Tak gaan in op grensoverschrijdende inbreuken en grensoverschrijdende handhaving binnen het mededingingsrecht en consumentenrecht. In hun preadvies staan ze expliciet stil bij de territoriale reikwijdte van de normen binnen deze rechtsgebieden, waarna onderzocht wordt hoe de specifieke stelsels voor grensoverschrijdende opsporing en handhaving in de praktijk werken.

Preadvies: Rechtsmacht over de grens of rechtsmacht begrensd?

Preadvies: Over de grens gaan: grensoverschrijdende handhaving van het mededingings- en consumentenrecht

Martijn Weijers belicht het onderwerp vanuit het belastingrecht. De aanpak van grensoverschrijdende belastingfraude en belastingontduiking staat hoog op de internationale agenda. Daarbij is grensoverschrijdende samenwerking tussen landen onmisbaar. Martijn Weijers gaat in zijn preadvies nader in op de grensoverschrijdende fiscale informatievergaring en invordering.

Preadvies Grensoverschrijdend fiscaal bestuursrecht

Het belooft een interessante bijeenkomst te worden. Vanzelfsprekend zal gebruik gemaakt worden van moderne technologie; zo zullen de aanwezigen gevraagd worden met hun smartphone te stemmen over stellingen.

Je bent van harte uitgenodigd!

Praktische informatie

Datum: Vrijdag 25 november 2016

Tijd: Vanaf 13:30 uur: ontvangst met koffie en thee; het programma start om 14:00 uur. Afronding rond 17:00 uur met aansluitend een borrel

Locatie:

Hoge Raad der Nederlanden
Korte Voorhout 8
2511 EK Den Haag.

Aanmelden: Aanmelden kan via var@pelsrijcken.nl. Je ontvangt geen afzonderlijke bevestiging van inschrijving.

Kosten: € 25,- voor zowel leden als niet-leden. De entree voor studenten is gratis. Het inschrijfgeld dient over te worden gemaakt op rekeningnummer NL17INGB0000041521 t.n.v. VAR Vereniging voor bestuursrecht, te Eemnes, onder vermelding van personalia en “Jonge VAR 25 november 2016”. Je ontvangt geen factuur. Als je je aanmeldt, ben je verplicht om te betalen.

Informatie

Voor inlichtingen kun je contact opnemen met mr. M.L. Batting, tel: 070 515 3884 of e-mail: var@pelsrijcken.nl.

De preadviezen worden op 15 november a.s. gepubliceerd op de website (www.verenigingvoorbestuursrecht.nl).

Graag verzoeken wij je deze uitnodiging en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar de bijeenkomst.

 

Gerelateerde berichten