GCEFSL internationaal congres ‘Towards Sustainable Financial Services in the EU: Making Sense of the Trend’

In de nasleep van de financiële crisis staat het nauwelijks ter discussie dat financiële diensten duurzaam moeten zijn om aan de behoeftes vanuit de maatschappij te kunnen voldoen. In dat kader zijn we de afgelopen jaren getuige geweest van een groeiende aandacht voor regelgeving op het gebied van cultuur binnen financiële instellingen en de kwaliteit van hun leidinggevenden; een meer paternalistische benadering van de bescherming van financiële consumenten/cliënten; toename van het aantal civiele procedures tegen financiële instellingen en een grotere betrokkenheid van financiële toezichthouders in massaschadezaken. Wat verstaan we echter onder duurzame financiële diensten en wat is de rol die het recht kan spelen in het bevorderen van zulke diensten op zowel Europees als nationaal niveau?

Het openingscongres van het Groningen Centre for European Financial Services Law (GCEFSL) besteedt aandacht aan deze actuele vragen vanuit een theoretisch en praktisch perspectief. Dit internationale congres brengt daarom samen toonaangevende wetenschappers, financiële toezichthouders, rechtspractici en afgevaardigden van de financiële sector. Sprekers zijn gerenommeerde experts op het gebied van het recht en (rechts)economie, onder wie prof. Max Andenas (Oslo, Oxford, Londen), prof. Hans Schenk (Utrecht (Sustainable Finance Lab)) / Cambridge), prof. Fernando Gomez (Barcelona), dr. Steven Maijoor (voorzitter van het European Securities and Markets Authority (ESMA)), prof. Femke de Vries (bestuurslid van de AFM), mr. Frank Elderson (directeur van DNB), Belen Romana García (niet-uitvoerende bestuurder van Banco Santander), Chris Buijink (voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken ((NVB)), prof. Mark Wissink (advocaat-generaal bij de Hoge Raad / Groningen) en partners van meerdere toonaangevende advocatenkantoren in Amsterdam.

Na een algemene discussie tijdens het plenaire gedeelte zullen specifieke post-crisis ontwikkelingen worden besproken tijdens twee rondes van parallelle sessies. De onderwerpen die aan bod komen in de parallelle sessies zijn: 1) de betrouwbaarheids- en deskundigheidstoets voor topbankiers en financieel toezicht op het gedrag en cultuur binnen financiële instellingen naar Europees en Nederlands recht; 2) financieel toezicht en civielrechtelijke aansprakelijkheid in massaschadezaken, in het bijzonder de renteswapproblematiek in Nederland en het Verenigd Koninkrijk; 3) de rol van financiële toezichthouders bij het bevorderen van compliance met generieke zorgplichten in het Europese en Nederlandse bestuursrecht; en 4) financieel product governance/interventie en civielrechtelijke aansprakelijkheid vanuit Europees en rechtsvergelijkend perspectief.

Deelname aan het congres is gratis. Voor meer informatie en om je aan te melden, zie de congreswebsite: http://www.rug.nl/rechten/congressen/gcefsl/towards-sustainable-financial-services-in-the-eu

Wanneer: vrijdag 30 september 2016
Waar: Felix Meritis, Keizersgracht 324, Amsterdam
Aanvrag: 09.30 uur

Gerelateerde berichten