VAR-studiemiddag Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Donderdagmiddag 31 maart 2016 organiseert de VAR een studiemiddag over een nieuw wetsvoorstel: de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.

De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer wijzigt afdeling 2.3 van de Awb. Burgers en bedrijven krijgen het recht om berichten langs elektronische weg aan bestuursorganen te sturen. Voor bestuursorganen wordt het mogelijk om een bepaald elektronisch kanaal (zoals een bepaald e-mailadres, een elektronisch formulier of een webpagina) aan te wijzen dat burgers en bedrijven moeten gebruiken als ze langs elektronische weg met het bestuursorgaan willen communiceren. Ook worden de bepalingen over de verzending en ontvangst van elektronische berichten gemoderniseerd.

Op 19 februari jl. hebben de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Veiligheid en Justitie dit conceptwetsvoorstel in consultatie gebracht. De consultatietermijn eindigt op 1 mei a.s. Dit lijkt het bestuur van de VAR een goede aanleiding voor een studiemiddag over het conceptwetsvoorstel.

Het voorstel voor de “Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer” is hier te vinden.

Programma:
Het voorstel wordt kort ingeleid door mr. M.L.M. (Marte) van der Loop (BZK).

Bijdragen zullen worden geleverd door:

  • Prof. mr. G. (Margriet) Overkleeft-Verburg (emeritus hoogleraar bestuursrecht EUR)
  • Mr. dr. A.M. (Aline) Klingenberg (docent bestuursrecht RUG)

Locatie:
Universiteit Leiden – Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Kamerlingh Onnes Gebouw – Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

Tijd:
Start programma om 15.00 uur (ontvangst met koffie en thee vanaf 14.30 uur). Afronding rond 17.00 uur met aansluitend een borrel, alwaar de discussie kan worden voortgezet.

Aanmelden:
via var@pelsrijcken.nl. U ontvangt geen afzonderlijke bevestiging van inschrijving.

Kosten:
€ 75 en gratis voor student-leden, over te maken op rekeningnummer NL17INGB0000041521, t.a.v. VAR Vereniging voor Bestuursrecht te Eemnes, onder vermelding ‘studiemiddag 31 maart 2016’. U ontvangt geen factuur.

Voor advocaten die de bijeenkomst willen opvoeren voor NOVA-punten liggen er handtekeningenlijsten klaar.

Inlichtingen: www.verenigingvoorbestuursrecht.nl; Marije Batting, tel. 070-5153884 (kantooruren), e-mail var@pelsrijcken.nl.

Gerelateerde berichten

Eén gedachte over “VAR-studiemiddag Modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

Reacties zijn gesloten.