Procedure benoeming nieuwe voorzitter

De huidige voorzitter van de VAR, Ben Schueler, heeft aan het bestuur gemeld in 2017 niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. In dit bericht treft u informatie aan over de procedure omtrent de aanstelling van een nieuwe voorzitter.

Geachte leden,

Helaas heeft de huidige voorzitter van de VAR, Ben Schueler, aan het bestuur gemeld in 2017 niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Volgens de statuten kiest de algemene ledenvergadering de bestuursleden uit een voordracht door het bestuur of ten minste tien leden. Het bestuur beraadt zich momenteel op een voordracht voor de benoeming van een opvolger.

Mocht u het bestuur op een potentiële kandidaat willen attenderen, dan kan dat uiterlijk tot 22 januari 2016. U kunt hiertoe een bericht sturen aan de secretaris (VAR@minbzk.nl).

Het bestuur zal bij de vergaderstukken die voorafgaand aan de algemene ledenvergadering van 2016 worden verspreid, een voordracht voegen, waarna de ledenvergadering zal worden gevraagd de nieuwe voorzitter te benoemen.

Het bestuur van de VAR

Gerelateerde berichten