VAR-studiemiddag decentralisatie

Op vrijdag 9 oktober 2015 vindt de VAR-studiemiddag decentralisatie plaats. [update 02-10-2015]

Met ingang van 1 januari 2015 zijn onder de noemer decentralisatie de gemeenten belast met de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Participatiewet en de Jeugdwet. Deze operatie heeft al veel pennen in beweging gebracht. Ook veel leden van de VAR volgen het onderwerp met aandacht. Reden voor de VAR om hierover een studiemiddag te organiseren.

  1. Haken en ogen aan de decentralisatiedoelstelling (gemeenten moeten bezuinigen, moeten maatwerk gaan leveren, ze zouden meer speelruimte krijgen, maar gaat het zo werken, of wordt de ruimte binnen de kortste keren dichtgetimmerd met beleidsregels en tenietgedaan door allerlei sanctieverplichtingen?) Gijsbert Vonk (hoogleraar socialezekerheidsrecht RUG) leidt ons hierover in.
  2. Wat betekent de noodzaak voor gemeenten om voor de nieuwe taken samen te werken voor de lokale zeggenschap over de uitvoering van de taken? Hoe groot is het spanningsveld tussen enerzijds de wens om gemeenten verantwoordelijk te maken voor de uitvoering van taken dicht bij de mensen om wie het gaat en anderzijds de noodzaak om via samenwerking voldoende uitvoeringskracht te ontwikkelen? Het heersende beeld lijkt te zijn dat de betrokken taken volledig in het zwarte gat van de regionale samenwerking verdwijnen, maar is dat ook zo? Sandra van Heukelom (advocaat-partner bij Pels Rijcken, adviseur van gemeenten bij de invoering van de decentralisatie) praat ons hierover bij.
  3. Wat betekent deze operatie voor de rechtsbescherming van de betreffende burgers? Is het besluitbegrip nog toereikend. Is de gemeente verantwoordelijk voor het handelen van de uitvoeringsorganisatie? Over dit onderwerp voert het woord Michiel Scheltema (regeringscommissaris voor de algemene regels van bestuursrecht).

Het belooft een boeiende studiemiddag te worden.

Op deze studiemiddag zal tevens de uitreiking van de VAR-Michielsprijs aan prof. Gijsbert Vonk plaats vinden.

[update 02-10-2015]

Zoals eerder bericht, houdt de VAR op vrijdagmiddag 9 oktober 2015 een studiemiddag over decentralisatie in het sociaal domein. Sprekers zijn Gijsbert Vonk (hoogleraar socialezekerheidsrecht RUG), Sandra van Heukelom (advocaat-partner bij Pels Rijcken) en Michiel Scheltema (regeringscommissaris voor de algemene regels van bestuursrecht). Er zijn nog plaatsen voor deze studiemiddag beschikbaar. Gijsbert Vonk heeft in het NJB enkele artikelen gepubliceerd waarin hij zijn visie op het sociaal domein uiteen zet. Zie: Kwetsbare verzorgingsstaat, NJB 19/2015, p. 1280 e.v., Repressieve verzorgingsstaat, NJB 3/2014, p. 95 e.v. en Lokale verzorgingsstaat, NJB 38/2012, p. 2686 e.v.. Michiel Scheltema heeft een korte inleiding ter beschikking gesteld waarin hij voor de korte en de lange termijn een denkrichting schetst voor de rechtsbescherming en geschilbeslechting in het sociaal domein. Dit stuk hier raadpleegbaar.

Aanmelden: via deze knop.

Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, deelname vindt plaats op volgorde van aanmelding.

Datum: 9 oktober 2015

Locatie: Nieuwe Buitensociëteit Zwolle, Stationsplein 1, 8011 CW Zwolle.

De ontvangst is vanaf 13.30 uur. De studiemiddag zal aanvangen om 14.00 uur en om 17.00 uur worden afgesloten met een drankje en een hapje.

Kosten: € 75,- en gratis voor studentleden, over te maken op rekeningnummer NL17 INGB 0000 0415 21, t.n.v. VAR Vereniging voor bestuursrecht te Eemnes, onder vermelding ‘VAR-studiemiddag 9 oktober 2015’ en uw personalia. U ontvangt geen factuur.

Inlichtingen: Marije Batting, tel. 070-515 3884 (kantooruren), e-mail var@pelsrijcken.nl.

Gerelateerde berichten

Eén gedachte over “VAR-studiemiddag decentralisatie

Reacties zijn gesloten.