VAR-Michielsprijs 2015

Aan de leden van de VAR,

Op de jaarvergadering van de VAR op 22 mei a.s. wordt de vierjaarlijkse VAR-Michielsprijs uitgereikt. Voor deze prijs komen in aanmerking bestuursjuristen die naar het oordeel van de jury: “een innovatieve prestatie hebben verricht, in welke vorm dan ook, die een belangrijke bijdrage leverde aan de ontwikkeling van, of de belangstelling voor een bijzonder terrein van het bestuursrecht”. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 1000,= en de mogelijkheid om vier keer een column op de VAR-website te plaatsen.

Volgens artikel 6 van het reglement worden de leden van de VAR in de gelegenheid gesteld kandidaten voor te dragen alvorens de jury een besluit neemt. Gelet hierop roep ik de leden die iemand willen voordragen op om vóór vrijdag 27 maart, 12.00 uur, hun voorstel kenbaar te maken door het sturen van een email naar var@minbzk.nl. Ik hoop van u te horen.

Met vriendelijke groet,

Bernd van der Meulen, voorzitter jury VAR-Michielsprijs 2015

Gerelateerde berichten