De Dienstenrichtlijn in Nederland

De VAR organiseert samen met de Nederlandse Vereniging voor Europees Recht (NVER) een gezamenlijke bijeenkomst over de ervaringen met de Dienstenrichtlijn in Nederland. Deze bijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 13 maart aanstaande bij de Raad van State, ingang Paleisstraat 1, in Den Haag.

De Dienstenrichtlijn is inmiddels vijf jaar geĆÆmplementeerd. Wat valt er te zeggen over de werking ervan in Nederland? Welke vragen over de reikwijdte zijn gerezen? Zijn er bepaalde problemen of spanningen aan de oppervlakte gekomen? De rechtspraak laat al enkele ontwikkelingen zien. In 2014 stelde de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State twee prejudiciĆ«le vragen aan het Hof van Justitie over de verhouding tussen de Dienstenrichtlijn en specifieke Amsterdamse vergunningstelsels. In het omgevingsrecht rijzen regelmatig vragen over de consequenties van de Dienstenrichtlijn. En op 24 februari 2015 wordt een conclusie van de Advocaat-Generaal verwacht in de Italiaanse zaak Rina Services (C-593/13) over de vraag of de vrijheid van vestiging, het vrije verkeer van diensten en de artikelen 14 en 16 van de Dienstenrichtlijn zich verzetten tegen een nationale verplichting voor attesteringsinstellingen om hun statutaire zetel op Italiaans grondgebied te houden.

Onder leiding van prof. mr. Ben Schueler (hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en voorzitter van de VAR) zullen mr. Marleen Botman (Universitair Docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam), mr. Patrick van den Berghe (Ministerie van Economische Zaken) en mr. Paul Hogenhuis (juridisch adviseur, provincie Noord-Brabant) de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn bespreken en de implementatie- en uitvoeringsvragen die daarbij spelen belichten vanuit nationaal bestuursrechtelijk perspectief en Unierechtelijk perspectief.

De ontvangst is vanaf 14.00 uur met koffie en thee. De vergadering zal aanvangen om 14.30 uur en om 17.15 uur worden afgesloten met een drankje en een hapje. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Leden kunnen zich aanmelden via var@pelsrijcken.nl. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, deelname vindt plaats op volgorde van aanmelding.

Gerelateerde berichten