Aankondiging: viering jubileum VAR

Dit jaar viert de VAR Vereniging voor bestuursrecht haar 75-jarig bestaan. In dit bericht treft u een uitnodiging aan van voorzitter Ben Schueler, met daarin informatie over onder meer de tijd en plaats van de feestelijke bijeenkomst die in het kader hiervan wordt gehouden.

Dit jaar bestaat de VAR Vereniging voor bestuursrecht 75 jaar. Dit gaan wij uiteraard op gepaste wijze vieren. Er komt een jubileumbundel over de Europeanisering van het algemeen bestuursrecht en die zal worden gepresenteerd in een feestelijke jubileumviering op 18 december 2014. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in het Academiegebouw aan het Domplein in Utrecht. De ontvangst is vanaf 13.00 uur. Het inhoudelijke gedeelte is van 14.00 tot 17.00 en daarna is er een borrel. Houd u in uw agenda alvast rekening met deze bijeenkomst! Aan de jubileumbundel, die alle leden van de VAR ontvangen, hebben zeventien auteurs een bijdrage geleverd.

1. Rob Widdershoven, Europeanisering van het algemeen bestuursrecht: stand van zaken en toekomstperspectief.
2. Janneke Gerards, Tom Barkhuysen en Michiel van Emmerik, De invloed van de Europese fundamentele rechten op het bestuursrecht.
3. Henk Addink, Algemene beginselen van goed bestuur in de Nederlandse en Europese rechtspraak.
4. Jacobine van den Brink en Willemien den Ouden, Europeanisering door rechtsbeginselen. Op weg naar rechtseenheid en duidelijkheid of de bescherming van de Nederlandse burger in gevaar?
5. Anne Meuwese, Regels over regelgeving.
6. Bernd van der Meulen, Doen naleven. Bestuursrechtelijke handhaving.
7. Frank van Ommeren, Overheidsovereenkomsten: rechtsvergelijking en de ReNEUAL Model Rules. Drie modellen voor het overheidscontractenrecht.
8. Eric Daalder, Toegang tot overheidsinformatie en meer transparantie vanuit Europa.
9. Peter Kavelaars, Internationale informatieuitwisseling in het belastingrecht.
10. Arnout Klap, Bestuur in de tang? Over de toepassing van Europese soft law door Nederlandse bestuursorganen.
11. Michiel Tjepkema, Tussen de Straatsburgse kat en de Brusselse hond: nadeelcompensatie onder invloed van Europees recht.
12. Raymond Schlössels, ‘Francovich’ in een versnipperd rechtscultureel landschap. Harmonisatie van overheidsaansprakelijkheid aan de horizon?
13. Kars de Graaf, Jan Jans en Bert Marseille, Verbazingwekkend, maar toch ook weer niet. Over de invloed van het recht van de Europese Unie op het Nederlandse bestuursprocesrecht.

Tijdens de jubileumviering op 18 december 2014 zullen enkele onderwerpen worden belicht en bediscussieerd. Een gedetailleerd programma ontvangt u binnenkort. Alle leden van de VAR zijn van harte uitgenodigd voor deze jubileumviering. Deelname is kosteloos. Ik hoop u op donderdagmiddag 18 december te mogen ontvangen.

In verband met de capaciteit van de zaal verzoek ik u zich aan te melden via var@pelsrijcken.nl. U ontvangt geen afzonderlijke bevestiging van inschrijving.

UPDATE 18/11: Inmiddels is het maximum aantal deelnemers voor de jubileumviering van 18 december bereikt.  Daarom ziet het bestuur van de VAR zich genoodzaakt de aanmelding voor de jubileumviering te sluiten. Nieuwe aanmeldingen worden op een reservelijst geplaatst. Indien er een plaats vrijkomt ontvangt diegene die daarvoor in aanmerking komt bericht.

Gerelateerde berichten