Aankondiging: Jonge VAR “Privacy in het bestuursrecht”

Op vrijdag 12 december 2014 vindt de Jonge VAR bijeenkomst “Privacy in het bestuursrecht” plaats.

De technologische ontwikkelingen van de afgelopen decennia, die elkaar in rap tempo opvolgen, brengen allerlei vragen omtrent privacy met zich. Grote technologiebedrijven uit Silicon Valley zouden meer over onze keuzes en voorkeuren weten dan dat wijzelf (bewust) doen. Daarnaast  worden vraagtekens gezet bij de mate waarin overheidshandelen ‘privacy-proof’ is. Waar technologische ontwikkelingen aan de ene kant bij kunnen dragen aan een efficiëntere overheid, bestaat aan de andere kant het gevaar dat gegevens over burgers worden verzameld en gecombineerd in een mate die verder gaat dan noodzakelijk is voor de desbetreffende overheidstaak.

Bij discussies over privacy is niet zozeer het probleem dat men niet bekend is met de privacyregelgeving, maar dat onduidelijk is welke implicaties deze regels voor (onder meer) overheidsinstanties hebben. De betekenis van het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer is sterk context-afhankelijk en privacyregelgeving staat vaak vol met open begrippen die in een specifiek geval invulling moeten krijgen.

De preadviseurs van de Jonge VAR 2014 zijn in deze leemte gesprongen. Zij laten met betrekking tot drie bestuursrechtelijke onderwerpen waar veel privacyvragen spelen zien welke mogelijkheden en beperkingen de privacyregelgeving met zich brengt. De preadviezen variëren van fundamentele vragen over big data tot gegevensverstrekking door bestuursorganen aan buitenlandse counterparts. Ook de verstrekking van gegevens binnen verschillende nationale samenwerkingsverbanden komt aan bod:

  • Marte van Graafeiland en Nina Bontje (Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn): Grensoverschrijdende gegevensuitwisseling en privacy
  • Arjan de Jong (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties): Big Data – Fundamentele rechten in een fundamenteel veranderende wereld
  • Mohammed Belhaj en Sultan Gün (gemeente Amsterdam): Veiligheid en privacy: een oneindig labyrint

De bespreking van de preadviezen van de Jonge VAR 2014 belooft een interessante middag te worden, waarbij actuele inzichten over privacy in het bestuursrecht de revue zullen passeren. Je bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

Praktische informatie

Datum:
Vrijdag 12 december 2014

Tijd:
Vanaf 13:30 uur ontvangst met koffie en thee; het programma start om 14:00 uur.
Afronding rond 17:00 uur met aansluitend een borrel.

Locatie:
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Bezuidenhoutseweg 57
2594 AC  Den Haag

Aanmelden:
Aanmelden kan via var@pelsrijcken.nl. Je ontvangt geen afzonderlijke bevestiging van inschrijving.

Kosten:
€ 25,- voor zowel leden als niet-leden. De entree voor studenten is gratis.
Het inschrijfgeld dient over te worden gemaakt op gironummer NL17INGB0000041521 t.n.v. VAR Vereniging voor bestuursrecht, te Eemnes, onder vermelding van personalia en ‘Jonge VAR 12 december 2014’. U ontvangt geen factuur. Aanmelding verplicht tot betaling.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met mr. M.L. Batting, tel: 070 515 3884 of e-mail: var@pelsrijcken.nl.

De preadviezen worden op 28 november 2014 gepubliceerd op de website (www.verenigingvoorbestuursrecht.nl).

Gerelateerde berichten