VAR-jaarvergadering 23 mei 2014: Boetes en andere bestraffende sancties: een nieuw perspectief

Op 23 mei 2014 zal de VAR-jaarvergadering plaatsvinden. In dit bericht vindt u meer informatie over het programma, hoe u zich kan aanmelden en de vergaderstukken.

VAR- jaarvergadering 23 mei 2014: Boetes en andere bestraffende sancties: een nieuw perspectief?

In de jaarvergadering van de VAR begeven wij ons dit jaar in het grensgebied tussen het bestuursrecht en het strafrecht. De preadviezen gaan over de bestuurlijke boete en andere bestraffende sancties. Aan de orde komt uiteraard de vraag wanneer een bestuurlijke sanctie een bestraffend karakter heeft. Veel aandacht zal er zijn voor de opstelling van de bestuursrechter in boetezaken. Er is een vergelijking gemaakt tussen verschillende bestuursrechters rond de vraag wat een evenredige bestraffing is. Hoe wordt bijvoorbeeld omgegaan met beleidsregels in het boeterecht? Ook zal het gaan over bewijsrecht. Hoe actief moet de rechter zich opstellen? Uitvoerig zal op al deze punten aandacht worden besteed aan de ruime ervaring met de boete in het belastingrecht.

De preadviseurs en hun preadviezen zijn:

  • mr. dr. C.L.G.F.H. Albers (Open Universiteit), Bestraffend bestuur 2014. Naar een volwassen bestraffend bestuurs(proces)recht?
  • mr. dr. M.L. van Emmerik (Universiteit Leiden) en mr. C.M. Saris (advocaat bij Stibbe), Evenredige bestuurlijke boetes
  • mr. drs. F.J.P.M. Haas (Gerechtshof Amsterdam), Fiscale boeten

Het belooft een boeiende jaarvergadering te worden met mooie preadviezen over een spannend onderwerp. Zorg dat u erbij bent!

Met vriendelijke groet,

Ben Schueler

Voorzitter

Programma

Datum en plaats: Vrijdag 23 mei 2014, te Utrecht. Let op: de jaarvergadering zal niet in Hoog-Brabant plaatsvinden, maar in de Jaarbeurs (Beatrixgebouw, zaal 215).

Aanvang: 9:45 uur huishoudelijk gedeelte; 10:30 uur De inhoudelijke vergadering. Einde vergadering: plm. 17:00 uur met aansluitend een borrel.

Aanmelding: Via var@pelsrijcken.nl. U ontvangt geen afzonderlijke bevestiging van inschrijving.

Kosten: Deelname aan de VAR-jaarvergadering is voor VAR-leden gratis.

Lunch: Er zal een gezamenlijke lunch worden georganiseerd. Een mooie gelegenheid om bij te praten of nader kennis te maken. Voor de lunch worden kosten in rekening gebracht. De kosten bedragen € 15,=. Wilt u gebruik maken van de lunch, geeft u dit dan s.v.p. bij aanmelding aan. Dit kan tot uiterlijk een week van tevoren. Betaling dient plaats te vinden voorafgaand aan de vergadering op rekeningnummer NL17INGB0000041521, t.a.v. VAR Vereniging voor Bestuursrecht te Eemnes, onder vermelding van “lunch VAR-jaarvergadering” en personalia.

Niet-leden die de behandeling van de preadviezen willen bijwonen, kunnen zich wenden tot de adjunct-secretaris (var@pelsrijcken.nl). Zij betalen € 75,- voor deelname aan het inhoudelijke gedeelte van de vergadering.

Ongeveer drie weken voor de VAR-jaarvergadering ontvangen de leden per post de preadviezen en de stukken voor de huishoudelijke vergadering. De huishoudelijke stukken komen ook op de website te staan. Let op: U ontvangt de preadviezen alleen indien u tijdig contributie heeft betaald!

Vergaderstukken

Inlichtingen en aanmelding van interventies: mr. M.L. Batting, tel 070 515 3639 (kantooruren), email: var@pelsrijcken.nl

Gerelateerde berichten

Eén gedachte over “VAR-jaarvergadering 23 mei 2014: Boetes en andere bestraffende sancties: een nieuw perspectief

  1. Het was een boeiende dag. Als twitterfan kon ik het niet laten te twitteren over de vergadering #var14. En ook andere deelnemers twitterden al werden we helaas niet trending! Wel kwam ik hierdoor nog tijdens de vergadering te weten dat dinsdag (morgen dus) in de Tweede Kamer het debat plaatsvindt over de (hoge) boetes die het bestuur verplicht moet opleggen in de sociale zekerheid.

Reacties zijn gesloten.