VAR-studiemiddag: Horizontaal toezicht

Woensdagmiddag 7 mei 2014 organiseert de VAR een studiemiddag over horizontaal toezicht, in aanloop naar de VAR Jaarvergadering op 23 mei 2014 met als onderwerp bestuursstrafrecht.*

Toezicht geniet de aandacht van een breed publiek. Op verschillende toezichtterreinen wordt gewerkt aan innovatie van het toezicht. Horizontaal toezicht wordt in dat verband genoemd als vernieuwende toezichtsstijl. Je zou horizontaal toezicht kunnen zien als tegenhanger van en reactie op verticaal toezicht. Het verticale toezicht is – kort gezegd – gericht op het van bovenaf corrigeren van de ondertoezichtgestelde, met gebruikmaking van de last onder dwangsom of de bestuurlijke boete. In het horizontale toezicht vormt vertrouwen het uitgangspunt in de omgang. Ter voorkoming van overtredingen wordt vaak ook een zogenaamd nalevingsprogramma (‘compliance’) opgezet.

In de praktijk kiezen toezichthouders voor het toevoegen van horizontaal toezicht aan het verticale instrumentarium. De belastingdienst voerde horizontaal toezicht in als een van de toezichtmiddelen. De basis daarvan wordt gevormd door een zogenaamd Tax Control Framework. De belastingplichtige onderneming die met gebruikmaking hiervan zijn fiscale risico’s beheerst, geniet meer vertrouwen van de belastingdienst. Een parallelle ontwikkeling doet zich voor in het milieurecht voor zover wordt gekozen voor toezicht op basis van vertrouwen ontleend aan een bedrijfsintern kwaliteitssysteem. De DCMR Milieudienst Rijnmond heeft hierin als deskundige handhaver van milieuvoorschriften en veiligheidseisen een eigen weg gezocht en lessen getrokken uit praktijkervaringen. Ook markttoezichthouders maken vormen van horizontaal toezicht onderdeel van hun toezichtsstijl. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft naast de bevoegdheid tot het opleggen van boetes en dwangsommen, de mogelijkheid tot het nemen van een toezeggingsbesluit. Dit is een nieuw wettelijk instrument dat overeenkomsten vertoont met het afstemmen van toezicht op een nalevingsprogramma.

Tijdens de studiemiddag wordt horizontaal toezicht op verschillende terreinen belicht vanuit de volgende invalshoeken:

1. Waarom zouden we overgaan tot horizontaal toezicht en wat lost het (niet) op? (de waarom-vraag)

2. Welke mechanismen voor controle zijn nodig? Welke waarborgen zijn nodig vanuit het perspectief van rechtsbescherming? (hoe-vragen)

Bijdragen zullen worden geleverd door:

  • mr. Margot Oenema, tactisch adviseur ministerie van Financiën en promovenda horizontaal toezicht;
  • mr. Jan van den Heuvel, directeur van de DCMR Milieudienst Rijnmond;
  • mr. Monique van Oers, directeur van de Directie Juridische zaken Autoriteit Consument en Markt;
  • mr. Janine Verweij, teammanager Directie Juridische zaken Autoriteit Consument en Markt.

Naast een aantal inleidingen zal de middag vooral bestaan uit discussie tussen de genodigden onderling en met het publiek in de zaal!

Waar: De Brauw Blackstone Westbroek – Claude Debussylaan 80 in Amsterdam (routebeschrijving).

Tijd: start programma om 14.00 uur (ontvangst met koffie en thee vanaf 13.30 uur). Afronding rond 17.00 uur met aansluitend een borrel, alwaar de discussie kan worden voortgezet.

Aanmelden: via var@pelsrijcken.nl. U ontvangt geen afzonderlijke bevestiging van inschrijving.

Kosten: € 75 en gratis voor student-leden, over te maken op rekeningnummer NL17INGB0000041521, t.a.v. VAR Vereniging voor Bestuursrecht te Eemnes, onder vermelding ‘VAR-studiemiddag 7 mei 2014′ en personalia. U ontvangt geen factuur. Voor advocaten die de bijeenkomst willen opvoeren voor NOVA-punten liggen er handtekeningenlijsten klaar.

Inlichtingen: Marije Batting, tel. 070-515 3639 (kantooruren), e-mail var@pelsrijcken.nl.

 

* 23 mei 2014 VAR Jaarvergadering over bestuursstrafrecht. Preadviseurs zijn: Karianne Albers (OU), Christien Saris (Stibbe advocaten) en Michiel van Emmerik (universiteit Leiden), Frans-Jozef Haas (raadsheer belastingkamer Hof Amsterdam). De aanmelding voor de VAR Jaarvergadering zal binnenkort worden geopend.

Gerelateerde berichten