VAR-studiemiddag “digitalisering van het bestuursprocesrecht”

Vrijdagmiddag 6 december 2013 te Den Haag organiseert de VAR een studiemiddag over het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI). Dit programma is door de Minister van Veiligheid en Justitie (V&J) en de Raad voor de rechtspraak opgezet, met het doel de rechtspraak in Nederland te digitaliseren en de rechtsgang te verbeteren. Het programma van de minister richt zich op het burgerlijk procesrecht en het bestuursprocesrecht.

De plannen in dit programma worden momenteel uitgewerkt, onder andere in wet- en regelgeving. Onlangs heeft de minister een conceptwetsvoorstel in consultatie gebracht dat ook een aantal voorstellen tot wijziging van de Awb bevat (de consultatietermijn eindigt op 20 december a.s.). Dit lijkt het bestuur van de VAR een goede aanleiding voor een studiemiddag over de digitalisering van het bestuursprocesrecht.

Het ‘Voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht’ is te vinden op http://www.internetconsultatie.nl/kei . Voorgesteld wordt onder andere een nieuwe afdeling 8.1.6a (Digitaal verkeer met de bestuursrechter) in de Awb.

Bijdragen zullen worden geleverd door:

  • prof. mr. Rianne Jacobs, raadadviseur Ministerie van Veiligheid en Justitie en hoogleraar aan Maastricht University;
  • mr. dr. Dory Reiling, senior rechter, rechtbank Amsterdam;
  • mr. Sandra van Heukelom-Verhage, advocaat en partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn;
  • mr. Anja van Loon, unitmanager directie procesvertegenwoordiger IND;
  • mr. Linda Harderwijk, senior procesvertegenwoordiger IND;
  • mr. Martin van der Linden, Hoofd Publiekrecht, Directie Juridische Zaken gemeente Amsterdam;
  • mr. Mathieu Rensen, consultant legal, Eiffel.

Naast een aantal inleidingen zal de middag vooral bestaan uit discussie tussen de genodigden onderling en met het publiek in de zaal!

Waar?
Ministerie van Veiligheid en Justitie – Hondsrugzaal (1ste verdieping), Turfmarkt 147, Den Haag.

Tijd: start programma om 14.00 uur (ontvangst met koffie en thee vanaf 13.30 uur). Afronding rond 17.00 uur met aansluitend een borrel, alwaar de discussie kan worden voortgezet.

Aanmelden: via var@pelsrijcken.nl. U ontvangt geen afzonderlijke bevestiging van inschrijving.

Kosten: € 75 en gratis voor student-leden, over te maken op rekeningnummer NL17INGB0000041521, t.a.v. VAR Vereniging voor Bestuursrecht te Eemnes, onder vermelding ‘studiemiddag 6 december 2013’. U ontvangt geen factuur. Voor advocaten die de bijeenkomst willen opvoeren voor NOVA-punten liggen er handtekeningenlijsten klaar.

Inlichtingen: www.verenigingvoorbestuursrecht.nl; Marije Batting, tel. 070-515 3639 (kantooruren), e-mail var@pelsrijcken.nl.

Gerelateerde berichten