Publicatie preadviezen Jonge VAR 13 december 2013: massale procedures

Op deze pagina treft u de preadviezen van de bijeenkomst van de Jonge VAR van 13 december 2013 aan.

De preadviezen ten behoeve van de bijeenkomst van de Jonge VAR van december 2013 zijn inmiddels gepubliceerd. Deze bijeenkomst is gewijd aan massaprocedures. U treft het eerste preadvies hier aan. Dit preadvies is verzorgd door Tjebbe Gerverdinck (Hoge Raad der Nederlanden) en Charlotte Bikkers (Spigt Litigators) en betreft massaprocedures in het belastingrecht.

Het tweede preadvies is opgesteld door Karlijn van Doorn (Tilburg University) en Ianika Tzankova (BarentsKrans advocaten en notarissen en Tilburg University). Dit preadvies treft u hier aan. Het betreft de gemeenschappelijke kenmerken van de afwikkeling van massaschade in het privaatrecht en het bestuursrecht.

Het derde preadvies is afkomstig van Joanne Westland (directie Bestuursrechtspraak Raad van State) en Louise van Heusden (directie Bestuursrechtspraak Raad van State) en treft u hier aan. In dit preadvies wordt onderzocht in hoeverre de instrumenten die de bestuursrechter ter beschikking staan in het kader van finale geschilbeslechting, kunnen bijdragen aan een slagvaardige afdoening van massazaken.

Alle tot dusver gepubliceerde preadviezen van de Jonge VAR kunt u ook in dit overzicht terugvinden.

Gerelateerde berichten